21
Πεμ, Φεβ

eklogesmaios2019-(2).jpg

Πρόσκληση 8ης έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.ΑΙ. στις 31/05/2018

Ν. Αιγαίο

 

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση

 

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση

α) λόγω του  κατεπείγοντος του 1ου  θέματος ως προς την έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού: «Καθαριότητα γραφείων & χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας / Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου & Τήνου», β) λόγω του  κατεπείγοντος του 2ου θέματος ως προς την έγκριση του 3ου πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις Π.Ε Νομού Κυκλάδων για τα έτη 2018 και 2019», γ) λόγω του  κατεπείγοντος του 3ου  θέματος ως προς την έγκριση σε  επείγουσες δεσμεύσεις ποσών οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου} της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, ημέρα Πέμπτη  31 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση  3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού: «Καθαριότητα γραφείων & χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας / Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου & Τήνου».


2.  Έγκριση 3ου πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις Π.Ε Νομού Κυκλάδων για τα έτη 2018 και 2019».


3. Έγκριση δέσμευσης ποσών οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.


 

                                                                                      Ο Πρόεδρος

 

                                                                       

 

                                                                               Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

                                                  Αντιπεριφερειάρχης