eklogesmaios2019-(2).jpg

Η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία

Ν. Αιγαίο

Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ και στην Ελλάδα η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της  Ευρώπης, έχει υπογραφεί από τη χώρα μας ήδη από το 2011 και κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018 (ΦΕΚ A' 62/05.04.2018). Ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση στη Βουλή.

Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ και στην Ελλάδα η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της  Ευρώπης, έχει υπογραφεί από τη χώρα μας ήδη από το 2011 και κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018 (ΦΕΚ A' 62/05.04.2018). Ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση στη Βουλή.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτητα, τη σοβαρότητα και τη διαχρονικότητα του εν λόγω φαινομένου που συνιστά και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα δεσμευτικό διεθνές εργαλείο για τα κράτη, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και στηρίζεται σε τρεις (3) βασικούς άξονες: στην πρόληψη της βίας, στην προστασία των θυμάτων και στη δίωξη των δραστών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Κων/πολης:

  • Τα κράτη οφείλουν να μεριμνήσουν για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας, ιδίως των γυναικών, και την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης και να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της ενδοοοικογενειακής βίας, διαθέτοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

  • Δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και στην ανάγκη καθιέρωσης μιας νέας νοοτροπίας για την πρόληψη των περιστατικών βίας, μέσω της εκπαίδευσης, της συνεργασίας με κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς και της κατάρτισης ειδικών/επαγγελματιών.

  • Τα κράτη δεσμεύονται για τη θέσπιση ειδικού νομοθετικού (ουσιαστικού και δικονομικού) πλαισίου για την τιμώρηση όλων των σχετικών μορφών βίας και την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων.

  • Προβλέπεται διεθνής συνεργασία των κρατών για την προστασία των θυμάτων και γενικότερα την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης, ενώ, επιπλέον, καθιερώνεται μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης από ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Με τις διατάξεις του Νόμου 4531/2018, που κύρωσε τη Σύμβαση της Κων/πολης, έχουν επέλθει διάφορες προσθήκες και τροποποιήσεις στην ελληνική νομοθεσία, προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις της Σύμβασης, ενώ, επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης της Κων/πολης στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοοικογενειακής βίας έχουν αναδειχθεί και απασχολούν πολύ την καθημερινότητα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, η Σύμβαση της Κων/πολης αποτελεί, σε συμβολικό και πρακτικό επίπεδο, ένα σημαντικό βήμα για τη ρητή αποτύπωση και την επίσημη αναγνώριση των προβλημάτων αυτών, καθώς και για τη δέσμευση λήψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μέτρων από τα κράτη για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, καθιερώνοντας ένα ευρύτατο minimum προστασίας.

Επισημαίνεται ότι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις ή/και ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (π.χ. άνεργες, μονογονείς, ΑμεΑ, μετανάστριες, πρόσφυγες κ.τ.λ.), καθώς και όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας/κακοποίησης οποιασδήποτε μορφής μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο (ΣΚ) Σύρου.

Το ΣΚ Σύρου, το οποίο ξεκίνησε το 2013 και πλέον λειτουργεί μέσω του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (2014-2020), υπό τη διοίκηση και επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες του (εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων και πολλαπλών διακρίσεων, κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη), που καλύπτονται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ της συμβουλευτικής διαδικασίας.


 

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου

Διεύθυνση: Φολεγάνδρου 2, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00

Τηλέφωνο: 22810 76496

Fax: 22810 76497

E-mail: ermoupoli@isotita.gr 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.