eklogesmaios2019-(2).jpg

Θέμα στο Π.Σ. για την αντιπλημμυρική προστασία των νησιών

Ν. Αιγαίο

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου

Πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα: «Η αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επίλυση των προβλημάτων που  έχουν υποβάλει με σημείωμά τους οι ορισθέντες υπάλληλοι για την αστυνόμευση των ρεμάτων»

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της Απόφασης του Περιφερειάρχη για «Ορισμό υπευθύνων για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσων», η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζήτησε ενημέρωση από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν.Α. των Π.Ε. Δωδεκανήσου, σχετικά με την ευθύνη που ανατέθηκε στους συγκεκριμένους υπαλλήλους και σε ποιο βαθμό θα απέκλειε τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών η εκτέλεση των καθορισμένων στην απόφαση ενεργειών.

Ο Σύλλογος μας γνωστοποίησε ότι, με Υπηρεσιακό Σημείωμα  το οποίο συνυπέγραψαν οι υπάλληλοι οι οποίοι ορίστηκαν υπεύθυνοι με την συγκεκριμένη απόφαση, απευθύνθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, διατυπώνοντας σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την εκτέλεση των εργασιών που τους ανατέθηκαν, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε συστηματικό αρχείο (αν υπάρχει), που να περιλαμβάνει τα οριοθετημένα και τα κτηματολογικά ρέματα. Μέχρι και σήμερα δεν τους έχει δοθεί κατάλογος των ρεμάτων στα οποία θα πρέπει να κάνουν αυτοψίες και αναφορές!!!

Επίσης στάθηκαν στην ανάγκη στελέχωσης των ομάδων αυτοψίας και με τους προϊσταμένους της Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου και των Τμημάτων της, οι οποίοι με την εμπειρία τους θα δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες για την αποτελεσματικότερη τεχνική αστυνόμευση των ρεμάτων. Η υποστελέχωση σε προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού δυσχεραίνουν επίσης την πραγματοποίηση συχνών μετακινήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διενεργούνται έγκαιρα οι αυτοψίες και να υποβάλλονται αντίστοιχα στις υπηρεσίες οι προτάσεις για τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να παρθούν ,  πριν την επιδείνωση των καιρικών φαινομένων το χειμώνα.

Γνωρίζοντας ότι η κατάσταση στην αντιπλημμυρική προστασία είναι τραγική, με αποτέλεσμα κάθε φορά να καταστρέφονται περιουσίες και να θρηνούμε ακόμα και θύματα, διαπιστώνουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή στην προκειμένη περίπτωση χειρίστηκε το ζήτημα αυτό, χωρίς ουσιαστικά να είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε υλοποίηση των έργων που είναι απαραίτητα για την αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  δίνοντας περισσότερη έμφαση στην «αστυνόμευση» για την οποία θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει τεράστιες ευθύνες για τη μη αξιοποίηση της Τεχνικής Έκθεσης με την καταγραφή στοιχείων αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού της Ρόδου που παραδόθηκε στην Περιφέρεια από το Τμήμα Δωδεκανήσου του ΤΕΕ και αποτελεί μέχρι σήμερα πολύτιμο εργαλείο για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού. Η αποσπασματικότητα των αντιπλημμυρικών έργων δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων για ολόκληρες περιοχές και την αποφυγή των επικίνδυνων συνεπειών από τις καταστροφές. Πολλά από αυτά δεν είναι επιλέξιμα σε χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα γιατί δεν είναι «οικονομικά αποδοτικά». Η Ευρωπαϊκή Ένωση με κυνισμό ομολογεί ότι η υλοποίηση έργων προστασίας και ασφάλειας του λαού για αντιπλημμυρική,αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση αξιολογείται κάθε φορά ανάλογα με την «οικονομική αποδοτικότητά» τους.

Με βάση αυτό τον όρο και τη κοινή αντίληψη «κόστους-οφέλους»  ΕΕ-Κυβέρνησης την οποία αποδέχεται και η Τοπική Διοίκηση, τα χρήματα που διατίθενται πρέπει να κατευθύνονται σε έργα που  προστατεύουν «εύπορες» οικιστικές περιοχές ή μεγάλες επιχειρήσεις, και αντίστροφα να αφήνονται στο έλεος των καιρικών φαινομένων και των καταστροφών άλλες περιοχές, όπου κατοικούν κατά κανόνα εργαζόμενοι και φτωχά λαϊκά στρώματα και άρα το κόστος για τις αποζημιώσεις είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αυτές τις περιοχές.

Επειδή θεωρούμε ότι είναι βασικό ζήτημα και προτεραιότητα για την ασφάλεια των κατοίκων των νησιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένου τεχνικού προγράμματος , δεσμευμένου χρονικά για την κατασκευή των αντίστοιχων έργων, όπως και την δέσμευση των απαιτούμενων αντίστοιχων κονδυλίων με σαφή καταγραφή τους στο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας,

Προτείνουμε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας των νησιών και την επίλυση των προβλημάτων που  έχουν υποβάλει με σημείωμά τους οι ορισθέντες υπάλληλοι για την αστυνόμευση των ρεμάτων για τα οποία έχουν λάβει γνώση οι υπηρεσίες και ο κ. Περιφερειάρχης.

Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Χατζηγιάννη Μαρία

Σιγάλας Βαγγέλης 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.