> Απόψεις

 

Στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου εκπονείται και ψηφίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και το επιχειρησιακό σχέδιο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Περισσότερα...

 

Γεννήθηκε στην Παροικιά το 1861. Ο πατέρας του Αναστάσιος, δάσκαλος κι’ εκείνος, καλλιεργημένη προσωπικότητα με ιδιαίτερη ενασχόληση στη βυζαντινή μουσική.

Περισσότερα...

 

Οι μαθητές της Πάρου και της Αντιπάρου, είναι γνωστό, ότι έχουν μόνο το ΕΠΑΛ Πάρου ως επιλογή για τεχνικές σπουδές. Πολλά από τα παιδιά που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ειδικότητες που έχουν δυστυχώς περικοπεί ,αναγκάζονται να φύγουν από το νησί τους.

Περισσότερα...

 

Αποδεδειγμένα, το φαινόμενο της προσφοράς μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και μας βοηθάει να ευρύνουμε τα όρια της ύπαρξης μας. Η προσφορά, η αγάπη ο εθελοντισμός, αποτελούν ιδανικά και αξίες πέρα από τον εαυτό μας, γιατί μας κάνουν να βγαίνουμε από τον μικρόκοσμό μας και να σκεφτόμαστε τον διπλανό μας. Αυτό δε, αποτελεί τη λύση στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...