> Απόψεις

 

Αποφασίστηκε η αλλαγή του εκλογικού νόμου για τους Δήμους από την 1η Απριλίου, βάσει της οποίας μετατρέπεται η θητεία από πενταετής σε διετή. Η αρχική σκέψη ήταν η θητεία να μειωθεί από πέντε σε τέσσερα χρόνια, αλλά μια έρευνα απέδειξε ότι η πλέον αποτελεσματική διάρκεια της θητείας είναι η διετία.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...