14
Παρ, Δεκ

Γενική Συνέλευση Ναυτικού ομίλου Νάουσας Πάρου ΝΑΪΑΣ.

Πάρος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 11:00 στην Αίθουσα του Νηρέα  η πρώτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου με κύριο θέμα την εκλογή Διοικητικού και Εξελεγκτικού Συμβουλίου

ως μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται με σειρά σχετικής πλειοψηφίας οι:

1) Κασαπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου

2) Βολοσυράκης Αντώνης του Δημητρίου

3) Κουρτέλλης Δημήτριος του Χριστόφορου

4) Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του Ιωάννη

5) Λουκή Φλώρα του Παναγιώτη

6) Νιφλής Σταύρος του Ιωάννη

7) Σωμαρίπας Εμμανουήλ του Γεωργίου

8) Κουζούμης Ιωάννης του Χρήστου

9) Χαμηλοθώρης Παναγιώτης του Αθανασίου

και αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται με σειρά σχετικής πλειοψηφίας οι :

1) Καραφώτα Αικατερίνη του Ηλία

2) Μαυρομάτης Αλέξανδρος του Γεωργίου

Ως μέλη της Ε.Ε. ανακηρύσσονται με σειρά σχετικής πλειοψηφίας οι:

1) Βολοσυράκης Νικόλαος του Δημητρίου

2) Ρούσσος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

3) Παντελαίος Νικόλαος του Μιχαήλ

και αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται με σειρά σχετικής πλειοψηφίας οι :

1) Τσιγώνια Φλώρα του Νικολάου

2) Αλιπράντης Δημήτριος του Εμμαννουήλ