19
Τετ, Δεκ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – 4η 2018

Πάρος

 

Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου,  σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου /2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο:     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο:     Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων

ΘΕΜΑ 3ο:     Απόφαση περί υπογραφών των επιταγών, εντολών, εμβασμάτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 4ο:     Επαύξηση  ισχύος παροχής ρεύματος

ΘΕΜΑ 5ο:     Απόφαση σε αίτημα για παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου. 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος του

                                                                                                          Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

                                                                                                                   Πάρου –Αντιπάρου

                                                                                                    

 

                                                                                                                 Καραχάλιος Σταύρος