Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – 4η 2018

Πάρος

 

Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου,  σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου /2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου,  σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου /2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο:     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο:     Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων

ΘΕΜΑ 3ο:     Απόφαση περί υπογραφών των επιταγών, εντολών, εμβασμάτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 4ο:     Επαύξηση  ισχύος παροχής ρεύματος

ΘΕΜΑ 5ο:     Απόφαση σε αίτημα για παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου. 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος του

                                                                                                          Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

                                                                                                                   Πάρου –Αντιπάρου

                                                                                                    

 

                                                                                                                 Καραχάλιος Σταύρος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.