21
Πεμ, Φεβ

eklogesmaios2019-(2).jpg

Αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Φωνής

Πάρος

Η «Φωνή της Πάρου», από τις 11 Δεκεμβρίου 2009 με επιστολή είχε κάνει γνωστό στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας ότι παραχωρεί το ιστορικό αρχείο της εφημερίδας, στον δήμο Πάρου.


Η πρόθεση της εφημερίδας αποσκοπούσε στο να γίνει «κτήμα» διαχρονικά όλων των Παριανών και Αντιπαριανών, αφού, αυτό το αρχείο, είναι η ζωντανή ιστορία των νησιών μας, από την 1η Οκτωβρίου 1945, οπότε και κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο.

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 35/2010 ομόφωνη απόφαση του στις 26 Ιανουαρίου του 2010, έκανε αποδεχτή την προσφορά του αρχείου. Ο μοναδικός όρος της προσφοράς αυτής -που έγινε αποδεκτός- ήταν το αρχείο να ψηφιοποιηθεί και το υλικό να παραδοθεί σε όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες, και σε όλους όσοι θα ενδιαφερθούν.  

Στις 26 Αυγούστου 2011, σε ανοικτή εκδήλωση στο θέατρο Λευκών, παραδόθηκε το έντυπο και το ψηφιακό αρχείο στον δήμο. Το παρέλαβε η τότε εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος, Άννα Κορτιάνου Κάγκανη. Ακολούθως, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 330/2011 της 19ης Σεπτεμβρίου 2011 απόφασής του, συγκρότησε επιτροπή παραλαβής υλικού εντύπου και ψηφιακού αρχείου της εφημερίδας, «Φωνή της Πάρου», αποτελούμενη από τους: Κωβαίο Μάρκο, αντιδήμαρχο Πάρου, Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, δημοτική σύμβουλο και Σκιαδά Λουκά, υπάλληλο τμήματος μηχανογράφησης και πληροφορικής δήμου Πάρου.

Από τότε πέρασαν σχεδόν 8 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν διάφορα προβλήματα ώστε η εφημερίδα στην ψηφιακή της μορφή να μην είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Τελικά, η «Φωνή της Πάρου», είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε όλο το κοινό που επιθυμεί μέσω αυτής να πληροφορηθεί τα γεγονότα στο νησί μας από το 1945 στην ιστοσελίδα του δήμου Πάρου: http://dimos.paros.gr/istoriko_arxeio_fonis_tis_parou/

 

Η «Φωνή της Πάρου», από τις 11 Δεκεμβρίου 2009 με επιστολή είχε κάνει γνωστό στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας ότι παραχωρεί το ιστορικό αρχείο της εφημερίδας, στον δήμο Πάρου.


Η πρόθεση της εφημερίδας αποσκοπούσε στο να γίνει «κτήμα» διαχρονικά όλων των Παριανών και Αντιπαριανών, αφού, αυτό το αρχείο, είναι η ζωντανή ιστορία των νησιών μας, από την 1η Οκτωβρίου 1945, οπότε και κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο.

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 35/2010 ομόφωνη απόφαση του στις 26 Ιανουαρίου του 2010, έκανε αποδεχτή την προσφορά του αρχείου. Ο μοναδικός όρος της προσφοράς αυτής -που έγινε αποδεκτός- ήταν το αρχείο να ψηφιοποιηθεί και το υλικό να παραδοθεί σε όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες, και σε όλους όσοι θα ενδιαφερθούν.  

Στις 26 Αυγούστου 2011, σε ανοικτή εκδήλωση στο θέατρο Λευκών, παραδόθηκε το έντυπο και το ψηφιακό αρχείο στον δήμο. Το παρέλαβε η τότε εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος, Άννα Κορτιάνου Κάγκανη. Ακολούθως, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 330/2011 της 19ης Σεπτεμβρίου 2011 απόφασής του, συγκρότησε επιτροπή παραλαβής υλικού εντύπου και ψηφιακού αρχείου της εφημερίδας, «Φωνή της Πάρου», αποτελούμενη από τους: Κωβαίο Μάρκο, αντιδήμαρχο Πάρου, Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, δημοτική σύμβουλο και Σκιαδά Λουκά, υπάλληλο τμήματος μηχανογράφησης και πληροφορικής δήμου Πάρου.

Από τότε πέρασαν σχεδόν 8 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν διάφορα προβλήματα ώστε η εφημερίδα στην ψηφιακή της μορφή να μην είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Τελικά, η «Φωνή της Πάρου», είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε όλο το κοινό που επιθυμεί μέσω αυτής να πληροφορηθεί τα γεγονότα στο νησί μας από το 1945 στην ιστοσελίδα του δήμου Πάρου: http://dimos.paros.gr/istoriko_arxeio_fonis_tis_parou/