Έκτακτη συνεδρίαση της τοπικής κοινότητας Κώστου, στις 21/8/2017

Πάρος

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κώστου προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση στις 21/8/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ. στο Τοπικό Κατάστημα, για συζήτηση και γνωμοδότηση στο παρακάτω θέμα:


1. Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ α.π. οικ. 177360/18-12-2014 έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)».