×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου

Πάρος

Συμβούλιο με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προγραμματισμού πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κατόπιν τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάρου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ΟΤΑ υποβάλλουν από της δημοσιεύσεως των οργανισμών (η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου δημοσιεύθηκε 7-9-2017) και μέσα σε 10 ημέρες το αίτημα προγραμματισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ν.π.ι.δ. αυτών, προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ όπως ισχύει.