Εικαστικό εργαστήριο Δήμου Πάρου

Πάρος

Τα μαθήματα ξεκινούν με τα τμήματα: Ενηλίκων, γραμμικό σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο.

2017