Πρόσκληση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 29/1/2021

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 29-01-2021 και ώρα 19.00 μέσω τηλεδιάσκεψης,

ΘΕΜΑ 1ο:

Απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου λόγω ομορότητας.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο:

Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου με δημοπρασία.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης για τριετή ανανέωση ή μη αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων μετεγκατάστασης υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο:

Τροποποίηση του Άρθρου 2 (Συγκρότηση - Σύνθεση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης) της υπ’ αριθμ. 39/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο:

Συγκρότηση Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου

ΘΕΜΑ 7ο:

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου για το έτος 2021.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 8ο:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 9ο:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου & του αναπληρωτή του ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 10ο:

Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 11ο:

Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Πετρόπουλου Ευάγγελου του Γεωργίου για μείωση μισθώματος του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας για την περίοδο 2019-2020.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 13ο:

Συγκρότηση επιτροπής για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου της Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 14ο:

Λήψη απόφασης για την μεταφορά των βιβλίων του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για τη δωρεά διαγνωστικών τεστ covid στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 16ο:

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας της Πάρου ως μέλος της Διεθνούς Αθλητικής Ένωσης Νήσων.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.

για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.