Σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου : Να τους προφυλάξουμε και όχι να τους τιμωρήσουμε .

Πάρος

Από τον σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου πήραμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου:

"Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ως εργαζόμενοι, γίναμε αποδέκτες μιας απαράδεκτης Ανακοίνωσης του Δημάρχου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, ενός Πολιτικού Μηχανικού και τριών Διοικητικών Υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων, στην παράγραφο για τα γενικά προσόντα των υποψηφίων, αναφέρεται ότι πρέπει: «…Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς και  να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787…».

Σημειώνουμε ότι ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2), ορίζονται πλέον συνολικά οι κάτωθι:

 1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
 2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
 3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
 4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με βδιεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.
 5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
 6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.
 7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
 8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
 9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).
 10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.
 11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
 13. Γυναίκες που κυοφορούν.

Κατόπιν της προαναφερομένης λίστας επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω ευπαθείς ομάδες τοποθετήθηκαν σ’ αυτή με προφανή σκοπό την προφύλαξή τους και όχι την τιμωρία τους.

Για το θέμα η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ανακοίνωσε: «Πέρα από νομικά αβάσιμη από τη σκοπιά του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, η εν λόγω απαίτηση της προκήρυξης είναι πολιτικά και ηθικά παντελώς απαράδεκτη. Ακόμη και αν η πρόθεση του Δήμου ήταν να «προστατεύσει» καλοπροαίρετα τους χρόνιους ασθενείς από μία θέση εργασίας που θα τους εκθέσει ενδεχομένως σε κίνδυνο νόσησης από COVID-19, στην πράξη όχι μόνο παράγει διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, αλλά επιπλέον δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Στην ίδια βάση, η οποιαδήποτε εταιρεία επιθυμεί να κάνει προσλήψεις θα μπορούσε να μιμηθεί την ενέργεια του Δήμου Ηρακλείου και να ζητάει ιατρικά πιστοποιητικά από τους υποψήφιους, παραβιάζοντας κατάφωρα οποιαδήποτε έννοια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η πανδημία COVID-19 έχει οξύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που βιώνουν οι χρόνιοι ασθενείς, οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα του πληθυσμού. Ακριβώς για αυτό το λόγο, το Κράτος όπως αυτό λειτουργεί και εκφράζεται μέσα από την Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει όχι μόνο να παρέχει το απαιτούμενο δίχτυ κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, αλλά επιπλέον να μην αναπαράγει ανισότητες και διακρίσεις που δυστυχώς μπορούν να βρουν πολύ γρήγορα μιμητές.».

Δυστυχώς, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, η "Ένωση" δικαιώθηκε. Το Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης, που ξεκίνησε το χορό της απόρριψης των ευπαθών ομάδων από τη διαδικασία πρόσληψης που ανακοίνωσε, τον ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι Δήμαρχοι μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, ο οποίος τελικά «μπέρδεψε» την προστασία με την τιμωρία.

Εμείς ως ΔΣ, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην εργασία των ανθρώπων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καλούμε το Δήμαρχο να άρει τη συγκεκριμένη παράγραφο η οποία δημιουργεί πολύ κακό προηγούμενο στο χώρο της εργασίας και να μη γίνει συνεργός στην παράνοια της εποχής μας."

Από το ΔΣ ΣΕΟΤΑΠΑ   

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.