Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αειφόροι Νήσοι» | Οι δύο «όψεις»

Πάρος

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου (με την ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου, Ηλ. Κουντρομιχάλη), η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αειφόροι νήσοι». Στον Οργανισμό συμμετέχουν οι δήμοι Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού.

Ο Οργανισμός θα έχει έδρα την Πάρο και στο διοικητικό συμβούλιο θα μετέχουν τρία άτομα από την Πάρο, ένας από τον δήμο Αντιπάρου και ένας από τον δήμο Αμοργού.

Ο Οργανισμός θα λειτουργήσει έπειτα από πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση και ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Στον συγκεκριμένο Νόμο «δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να συστήνουν διαδημοτικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες, μέσω της ευελιξίας που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας, θα αναλαμβάνουν την ωρίμανση έργων και τη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης αυτών». Αυτά επικαλέστηκε και ο δήμαρχος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου διατυπώθηκε η άλλη προσέγγιση για τον σκοπό της δημιουργίας της Α.Ε. «Πρόκειται για ένα ακόμα άνοιγμα στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων και τα λιμνάζοντα κεφάλαια τους που επιζητούν χώρο τοποθέτησης και πηγή κερδοφορίας στα απορρίμματα, στις ΑΠΕ με βάση και τις νέες χρήσεις γης, στην επιχειρηματική αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, ακτών και άλλων υποδομών»..

Η «Φ.τΠ.» ζήτησε τις απόψεις για το θέμα από τους επικεφαλής των δύο συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, οι οποίοι και μας της έστειλαν, και σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Δήμος Πάρου

Το νέο εργαλείο για την ανάπτυξη και την ευημερία της Πάρου και των πολιτών

«Αειφόροι Νήσοι», το νέο εργαλείο για την ανάπτυξη και την ευημερία της Πάρου και των πολιτών

Ένα ηχηρό και ελπιδοφόρο «Ναι» ήταν η απάντηση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στην πρόκληση- πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Μάρκου Κωβαίου για τη σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού σε συνεργασία με τις γειτονικές νήσους, Αμοργό και Αντίπαρο.

PRWTO_THEMA_3.jpg

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη προετοιμασία και διαβουλεύσεις μεταξύ των Δημοτικών Αρχών, επιτεύχθηκε συμφωνία και οι τρεις Δήμοι οδεύουν ολοταχώς στην υλοποίηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου, αλλά και ενός μέσου άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4674, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο περίπου.

Η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής, αλλά και πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο ένα πιο κοινωνικό κράτος με φροντίδα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους, τέθηκε στην κορυφή της ατζέντας της Δημοτικής Αρχής κατά την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Πάρου, με την επωνυμία «Αειφόροι Νήσοι». Εξίσου σημαντική και η ανάδειξη της ενίσχυσης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος, του πολιτιστικού αποθέματος της Πάρου, των πλούσιων φυσικών πόρων, αλλά και των πολύτιμων προϊόντων της παριανής Γης.

Ένα εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης

Είναι γεγονός αδήριτο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα χρόνια της κρίσης ανέλαβε ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ παράλληλα διατήρησε ζωντανές τις σχέσεις με την κοινωνία και τον πολίτη, συμβάλλοντας τόσο στην κοινωνική συνοχή όσο και στην απομείωση των οδυνηρών συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης που η κρίση επέτεινε. Σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 και που έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της ολικής καταστροφής, οι προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Η επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ανάσχεση του καλπασμού της ανεργίας , η ανάληψη κοινωνικών πολιτικών προς όφελος των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και η μόχλευση κρατικών/ευρωπαϊκών κεφαλαίων με τελικό αποδέκτη την ιδιωτική οικονομία αποτελούν ήδη στόχους που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Α΄ Βαθμού, ο θεσμός με την μεγαλύτερη εγγύτητα στον πολίτη, οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και τις προσδοκίες των δημοτών. Ταυτόχρονα, γίνεται επιτακτική η συνεργασία και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο τόσο την διαχείριση παρελθοντικών και σημερινών κρίσεων, όσο και η αποτύπωση/υλοποίηση ενός μακροπολιτικού / ολιστικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης για το άμεσο και το απώτερο μέλλον.

Οι συνεργασίες, το μέλλον για τις τοπικές οικονομίες

Τόσο τα κοινά ζητήματα όσο και τις προκλήσεις που δημιουργούν τα κοινά χαρακτηριστικά και η γειτνιάζουσα σχέση των Δήμων Πάρου, Αμοργού και Αντιπάρου, με σπουδαίο πολιτισμικό απόθεμα, τουριστική προοπτική, κοινές επιδιώξεις και κοινά προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης, προκρίθηκε ως αναγκαία και χρήσιμη η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 4674/2020. Αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις διαχρονικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ αποτύπωμα των μνημονιακών επιταγών και την κόπωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών, δημιουργεί ένα νέο, ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να αξιοποιηθούν κονδύλια που λιμνάζουν και να εφαρμοστούν ευρύτερα χωρικά αναπτυξιακά σχέδια, πάντοτε με όρους διαφάνειας και τήρησης απόλυτης νομιμότητας. Συγκεκριμένα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων - μετόχων, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, η μελέτη της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής παρέμβασης και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλληλα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της βελτίωσης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και η συμμετοχή σε προγράμματα και πάσης φύσεως δράσης στο πλαίσιο των σκοπών της ή και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Ειδικότερα, οι άξονες που προβλέπονται είναι: 1. Τεχνική Υποστήριξη Έργων και Υποδομών (Ωρίμανση Έργων, Υποβολή φακέλων για χρηματοδοτήσεις, Εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών κ.α.). 2. Περιβάλλον/Τουρισμός/Εξωστρέφεια (Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Ανάπτυξης και Διασύνδεση του Βιώσιμου Τουρισμού με τον Πολιτισμό και την αγροδιατροφή, Δημιουργία πολιτισμικών διαδρομών, και ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας υπό ένα ενιαίο και ισχυρό brand κ.α.). 3. Επιχειρηματικότητα/Επενδύσεις (Ενίσχυση των ΜικροΜεσαίωνΕπιχειρήσεων, καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και ωρίμανση διαδικασιών για υποδοχή επενδύσεων κ.α.). 4. Υγεία/Ποιότητα Ζωής (Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, Δράσεις για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ.α.). 5. Ψηφιακή Εποχή (Δράσεις για την έξυπνη πόλη, για την βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής συνδεσιμότητας των υπηρεσιών τουρισμού, πολιτισμού, αγροδιατροφής, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων-DMS κ.α.).

Περαιτέρω, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα δύναται μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με την εξέλιξή του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) να συμβάλει καθοριστικά στην διεκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, τόσο στην τρέχουσα όσο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, λαμβανομένου υπόψη και του σχεδιασμού για ενίσχυση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων κατά την περίοδο 2021-2027.

Διαφάνεια και Δημοκρατικός έλεγχος από τα Δημοτικά Συμβούλια και τους πολίτες

Η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού εμπίπτει σε όλες τις διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ενώ υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο των Δημοτικών Συμβουλίων. Υποχρεωτική, βάσει νόμου είναι η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του Οργανισμού στο Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ ενώ η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα ακολουθεί όλες τις διατάξεις που διέπουν τον Δημόσιο Τομέα αναφορικά με τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων.

Μ. Κωβαίος: «Θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να αντλήσουμε κονδύλια από την Ελλάδα και το εξωτερικό»

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνδρομή στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου και να αντιμετωπισθεί η δεκαετής πλέον απαγόρευση προσλήψεων στο Δημόσιο, ο Δήμαρχος Πάρου δήλωσε αποφασισμένος να αξιοποιήσει προς όφελος του νησιού, αλλά κυρίως των πολιτών κάθε διαθέσιμο εργαλείο. «Πρέπει να ανέβουμε στο τρένο, ειδάλλως θα το βλέπουμε από την στάση να περνάει μπροστά μας και θα μετράμε τις χαμένες ευκαιρίες», τόνισε ο κ. Κωβαίος κατά την δευτερολογία του, για να καταλήξει: «Όσα έργα δύνανται να εκτελούν οι υπηρεσίες μας, θα συνεχίσουν να τα εκτελούν. Για όσα όμως, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αυτό το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, θα είναι αρωγός και για τις υπηρεσίες, και για το Δήμο και για τους πολίτες στο τέλος της ημέρας. Και το σημαντικότερο, όλα αυτά θα γίνονται με βάση τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας προτεραιότητες, και όχι κάποιων άλλων απλών συνεργατών. Όλα θα είναι στο φως της διαφάνειας και του συνεχούς ελέγχου του Δημοτικού Συμβουλίου και των συμπολιτών μας».

Ο Δήμος Αμοργού είπε και εκείνος το «Ναι» στη συμμετοχή του στις «Αειφόρους Νήσους»

Να σημειωθεί ότι η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού και εντός των ημερών θα μπει για ψήφιση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου Αντιπάρου. Η εταιρική φύση του υπό σύσταση Οργανισμού, αφήνει ανοικτό στο μέλλον το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων Δήμων, αν προκύψει φυσικά αντίστοιχο ενδιαφέρον».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

«Αναπτυξιακός Οργανισμός: Ανώνυμη Εταιρεία στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις ψήφους της πλειοψηφίας και του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Η. Κουντρομιχάλη αποφασίστηκε η ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού δηλαδή μιας ανώνυμης εταιρίας, στα πρότυπα που θέτει σχετικός νόμος, μαζί με τους Δήμους Αντιπάρου και Αμοργού.

Βασικό επιχείρημα είναι η ΑΕ αυτή να αποτελέσει εργαλείο ευελιξίας και ταχύτητας στην εκτέλεση των έργων, να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, η δυσλειτουργία και η έλλειψη προσωπικού, που τροφοδοτούν τις καθυστερήσεις. Φυσικά το πραγματικό περιεχόμενο και οι επιδιωκόμενοι στόχοι, έχουν «ντυθεί» με κατάλληλες «εύηχες» και «πιασάρικες» λέξεις και προτάσεις όπως ανάπτυξη, αειφορία, κοινωνική συνοχή, ψηφιακή σύγκλιση και λοιπά. Ταυτόχρονα ευαγγελίζονται ότι ανακάλυψαν τον νέο τρόπο για να πάρουν τα πράγματα «μπροστά», εν καιρώ νέας κρίσης και εν μέσω πανδημίας.

Ο πραγματικός όμως στόχος του κυβερνητικού νομοθετήματος, που έγινε πράξη με την παραπάνω απόφαση, και μάλιστα με δέσμευση 30ετίας, είναι:

- Εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων πέρα και έξω από τα θεσμικά όργανα του Δήμου

- Εκχώρηση υποδομών στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, προώθηση ιδιωτικοποιήσεων, ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας στο όνομα της αξιοποίησης της

- Εργαλείο για την χωρίς εμπόδια μετάβαση αρμοδιοτήτων και έργων στη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα με την επιβάρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη πλάτη των δημοτών. Αυτό για παράδειγμα θα γίνει με τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ της περιφέρειας στη διαχείριση των απορριμμάτων, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την αύξηση του κόστους των διαχείρισης κατά 50% περίπου, κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα των νησιών μας.

Πρόκειται για ένα ακόμα άνοιγμα στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων και τα λιμνάζοντα κεφάλαια τους που επιζητούν χώρο τοποθέτησης και πηγή κερδοφορίας στα απορρίμματα, στις ΑΠΕ με βάση και τις νέες χρήσεις γης, στην επιχειρηματική αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, ακτών και άλλων υποδομών.

749iucvn9r9qw.jpg

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκτός από τα παραπάνω περιλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα του Δήμου παιδεία, υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, τουρισμό, εξωστρέφεια, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, αγροδιατροφή, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μεταφορές, τεχνική υποστήριξη για ωρίμανση έργων κλπ.

Για όσους καλόπιστούς θεωρούν ότι είμαστε υπερβολικοί ή για τους κακόπιστους που βλέπουν ότι είμαστε «κολλημένοι» σε «ιδεολογικά» στερεότυπα, δεν έχουν παρά να διαβάσουν τους σκοπούς της εταιρίας για να διαπιστώσουν την επιδίωξη να προωθήσει πιο γρήγορα τα διάφορα επιχειρηματικά «project» που σχεδιάζονται και να γίνουν πιο εύκολα επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο.

Ας μην αναφερθούμε στο αμαρτωλό παρελθόν των δημοτικών, αναπτυξιακών εταιρειών που χρεωκόπησαν και φόρτωσαν τα χρέη τους στο λαό.

Παρουσιάζονται ως δημόσιο συμφέρον οι ιδιωτικοποιήσεις, οι ΣΔΙΤ, οι αναθέσεις σε ιδιώτες και από ιδιώτες, οι «συνεργασίες» με ιδιωτικούς φορείς που θα πολλαπλασιαστούν για να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και γι’ αυτό θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, δηλαδή όλα στα «πόδια» των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο Δήμος, με συνοπτικές διαδικασίες, μπορεί πλέον να εκχωρεί στην ΑΕ την αρμοδιότητα και το έργο των διοικητικών, κοινωνικών, πολεοδομικών, πολιτιστικών-αθλητικών και άλλων υπηρεσιών του! Θα αναλαμβάνει δηλαδή την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων μελετών και έργων του κάθε Δήμου, καθώς και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των παραπάνω υπηρεσιών.

Πρόκειται για εργαλείο που θα μοιράζει χρήματα κατά το δοκούν μακριά από το δημόσιο λογιστικό και τη στοιχειώδη διαφάνεια και θα προσπερνούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες.

Από την άλλη η Ανώνυμη Εταιρεία πρόκειται να απασχολεί ένα φθηνό, ελαστικά εργαζόμενο και σε ομηρία προσωπικό, αφού τις προσλήψεις θα τις αποφασίζει το διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όλα αυτά δεν γίνονται για να ικανοποιηθούν οι μεγάλες λαϊκές ανάγκες που συχνά αναδεικνύονται με δραματικό τρόπο (Σχολική στέγη –αντισεισμική θωράκιση- πυροπροστασία- αντιπλημμυρική προστασία- έλλειψη χώρων άθλησης και πολιτισμού).

Η γιατριά των προβλημάτων των Δήμων είναι η ύπαρξη επαρκούς προσωπικού που να μπορεί να συντάσσει προγράμματα και μελέτες και να αποφεύγει να δίνει τη διαχείριση δημοτικού έργου και τον οικονομικό έλεγχο σε ιδιώτες. Χρειάζεται προσωπικό για να μπορεί να κάνει σοβαρή αξιοποίηση/εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και του δημοτικού χρήματος, να συντάσσει συγκριτικές μελέτες και μελέτες κόστους - οφέλους, που θα οδηγούν σε στοχευμένες επενδύσεις για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και θα βοηθούν στην πορεία στον έλεγχο της υλοποίησης.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αντικειμενικά αλλάζει τον χαρακτήρα της μέχρι τώρα δημοτικής διαχείρισης, αφού ο τομέας της παραγωγής τεχνικών έργων περιέρχεται σε μικρές ομάδες, που θα κινούνται μέσα στο σύστημα της «εργολαβικής» αγοράς. ως εταιρείες συμβούλων. Έτσι θεωρούν κάποιοι ότι θα βελτιωθεί η παραγωγή έργου.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων θα συνεχίσουν να είναι αποδιοργανωμένες, χωρίς επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό και στήριξη, οι τεχνικοί χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μόνιμη δουλειά, µε το κόστος μελετών και έργων να πηγαίνει στα ύψη. Προβλέπονται ειδικές προσλήψεις για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς µε εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, που αν και είναι ανώνυμες εταιρείες, θα διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις.

Η πραγματικότητα είναι πως η κυβέρνηση, έχοντας στη προμετωπίδα της πολιτικής της την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, παρεμβαίνει με τον τρόπο που ξέρει και η πρόθυμη δημοτική αρχή της Πάρου ακολουθεί: Ιδιωτικοποιεί και αυτό το κομμάτι της δημοτικής πολιτικής, που λέγεται «σχεδιασμός – ανάθεση – κατασκευή – παρακολούθηση - παραλαβή έργων».

Είμαστε σίγουροι ότι η ΑΕ που στήνεται θα αναδείξει τα προβλήματα της πολύ σύντομα αλλά τα αποτελέσματα τα εισπράξει ο λαός στο κάθε Δήμο σε κόστος και έλλειψη υποδομών που θα έπρεπε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες.

Για μας η λύση βρίσκεται στην ανατροπή της πολιτικής που υλοποιούν Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή, αλλά και στον διεκδικητικό αγώνα για γενναίες κρατικές χρηματοδοτήσεις καθώς και μόνιμο προσωπικό στους Δήμους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές λαϊκές ανάγκες και τα προβλήματα».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.