Συνεδριάζει στις 12/5/21 η Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πάρος

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για, καλεί την Τετάρτη 12 Μαΐου, με ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Π, μ' ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ν' αφορά  την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης από την Αγιά Υπακοή έως τη δεξαμενή Αγίων Αναργύρων της Παροικιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 12 ΜΑΪΟΥ 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας και για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να παραβρεθούν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης κεντρικού δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως τη δεξαμενή Αγίων Αναργύρων Παροικίας», προϋπολογισμού 1.750.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), υποέργο του εγκεκριμένου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»  (Κωδικός ΠΔΕ: 2016ΕΠ06710046 ΣΑΕ067/1) έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως τη δεξαμενή Αγίων Αναργύρων Παροικίας».

Θέμα2ο: Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης κεντρικού δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως τη δεξαμενή Αγίων Αναργύρων Παροικίας».

Θέμα3ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης».

Θέμα4ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων της ΔΕΥΑΠ».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.