Μεταφορά εμπορικού λιμένα

Πάρος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου, η εκπόνηση και έγκριση του συνόλου των μελετών του έργου της μεταφοράς του εμπορικού λιμένα Παροικιάς στη θέση Καμινάκι, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2022, οπότε και θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, με στόχο στη συνέχεια να εκκινήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής του.

Η παραπάνω εκτίμηση αναφέρεται στο από 26.05.2021 υπ’ αρ. πρωτ. 136602 της διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την κατάσταση και την πορεία του έργου.

Στο έγγραφό αναφέρονται μεταξύ άλλων το ιστορικό του θέματος, καθώς και η συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του υπουργείου Ναυτιλίας στις 15/12/2017, και στην οποία δόθηκε η θετική γνωμοδότηση επί του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) του προγραμματικού σχεδίου του Νέου Εμπορικού Λιμένα Πάρου στη θέση Καμινάκι. Με βάση το προγραμματικό σχέδιο, υπεγράφη στις 12/9/2019 η σύμβαση της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ Α’ΦΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ», με συνολική προθεσμία για την εκπόνησή της 26 μήνες.

Έκτοτε έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι μελέτες του Α’ Σταδίου. Ειδικότερα, οι τοπογραφικές – βυθομετρικές αποτυπώσεις και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (μελέτη κυματικής διαταραχής, ακτομηχανική μελέτη, η μελέτη πλοήγησης-ναυσιπλοΐας και γεωτεχνική έρευνα και μελέτη), οι μελέτες των λιμενικών και υδραυλικών έργων καθώς και των συγκοινωνιακών έργων (οδοποιίας) που βρίσκονται σε στάδιο προμελέτης, η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκεται σε στάδιο οριστικής μελέτης, καθώς και η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά και η χωροταξική μελέτη.

Όσον αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα αποσταλεί άμεσα στους συναρμόδιους φορείς, για διαβούλευση και παροχή γνωμοδοτήσεων. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η έκδοση της απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων είναι απαραίτητη για την εκπόνηση και έγκριση του επόμενου σταδίου μελετών.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.