Κτηματογράφηση σε Πάρο και Αντίπαρο

Πάρος

Ξεκινάει στις 5 Ιουλίου 2021 ο τελευταίος κύκλος Κτηματογραφήσεων Εθνικού Κτηματολογίου για το υπόλοιπο των περιφερειακών ενοτήτων του Νομού Κυκλάδων.

Η συμμετοχή των πολιτών για υποβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων τους στις περιοχές κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική, όπως και η συμμετοχή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, επισυνάπτοντας τα σχετικά αρχεία και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος μέσω κάρτας πληρωμών.

Με επιτόπου υποβολή, κατόπιν ραντεβού, στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης σε έντυπη μορφή.

Ακόμα, αν επιθυμείτε να καταθέσει τη δική σας δήλωση άλλο πρόσωπο στη θέση σας, αρκεί να του δώσετε σχετική εξουσιοδότηση, χωρίς γνήσιο υπογραφής. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε εσείς δήλωση στο όνομα άλλου προσώπου (πχ συγγενή στο εξωτερικό), θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο του σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου. Στην περίπτωση ανηλίκου, υπογράφουν οι κηδεμόνες που ασκούν την γονική μέριμνα (από κοινού με την προσκόμιση αντιγράφου της ταυτότητάς τους).

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εκπροσώπησης (νομικά πρόσωπα, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, σύνδικος πτώχευσης, εκτελεστής διαθήκης) απαιτούνται τα απαραίτητα κάθε φορά νομιμοποιητικά έγγραφα διορισμού.

Σε ό,τι αφορά το πάγιο τέλος που πρέπει να πληρώσετε υπολογίζεται αυτόματα κατά την υποβολή της δήλωσης και εξαρτάται από τη θέση, το είδος και το πλήθος των ιδιοκτησιών σας. Το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα.

Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) το πάγιο τέλος είναι 20 ευρώ, μόνο αν είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα κυριότητας και δουλείας, καταβάλλουν πάγια τέλη μόνο για δύο ακίνητα ανά περιοχή (Προκαποδιστριακό Δήμο ή Κοινότητα), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τους.

Τέλος, η διεύθυνση του γραφείου των γραφείων Κτηματογράφησης στην Πάρο είναι: Εμπορικό κέντρο Νάουσας, (περιοχή Βουνάλι), Επαρχιακή οδός Νάουσας – Παροικιάς, ενώ το γραφείο ενημέρωσης στην Αντίπαρο είναι στο τοπικό ΚΕΠ.

Τι είναι η κτηματογράφηση

Η κτηματογράφηση μίας περιοχής, δηλαδή η σύνταξη του κτηματολογίου είναι η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και καταγραφής των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα.

Ταυτόχρονα, καταγράφονται και νομικές πληροφορίες (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.) και τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά. Η κτηματογράφηση ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.