Η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό της Πάρου (γ’ μέρος) / Οι προτάσεις

Πάρος

Η «Φωνή της Πάρου» επιχειρώντας να φέρει στο φως της δημοσιότητας την αλήθεια και την αντοχή του νησιού μας στην τουριστική εισροή χιλιάδων ατόμων στην Πάρο, παρουσιάζει σήμερα τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Πάρου, γι’ αυτόν τον σκοπό.

Θυμίζουμε ότι η μελέτη είχε ως επικεφαλής τον Δρ. Δημήτρη Προκοπίου, οικονομολόγο, με εξειδίκευση στον τουρισμό και διδακτορικό στη Διαχείριση παράκτιου περιβάλλοντος και του τουρισμού, με εφαρμογή στη φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό, Στο σημερινό τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται οι προτάσεις του επικεφαλής της μελέτης.

prqto thema 1

1. Υποδομές και ανάπτυξη

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάρος είναι η διαχείριση λυμάτων και υδάτων. Για να μπορεί ο τόπος να αναπτύσσεται χρειάζεται το νησί να καλύπτεται από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και τα υδάτινα αποθέματα να επαρκούν όπως και τα δίκτυα ύδρευσης. Ο δήμος προχωρεί σταδιακά εντατικά στην επίλυση του προβλήματος. Τα αποθέματα ύδατος επαρκούν και υπάρχει σχέδιο δράσεων για βελτίωσή του δικτύου. Στην Πάρο υπάρχουν και περαιτέρω δίκτυα λυμάτων τα οποία εξυπηρετούν οικισμούς που δε διαθέτουν βιολογικούς καθαρισμούς. Το δίκτυο αναπτύσσεται για να συνδεθεί με κέντρα επεξεργασίας. Σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων το υπάρχων κύτταρο σχεδόν γέμισε αλλά δεν μπορεί ο δήμος να κάνει τίποτα μια και το έργο ανήκει στην περιφέρεια. Υπάρχει λοιπόν αναμονή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει δικό της βιολογικό καθαρισμό.

2. Τουρισμός-βιότοποι και φυσικό περιβάλλον

Η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος-υπηρεσίας με το περιβάλλον είναι μια αλληλένδετη διαχρονική σχέση. Το φαινόμενο του τουρισμού διεγείρει το πνεύμα των επισκεπτών σε ζητήματα διατήρησης της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Αυτό συνδέει και τους κατοίκους που δεν έχουν άμεση σχέση αλλά βιωματική. Ο κακός διαχειρίσιμος τουρισμός οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, στη σταδιακή εξαφάνιση πανίδας, χλωρίδας και εν τελεί οικοσυστημάτων. Η Πάρος διαθέτει πλούσιο περιβάλλον.

Η προστασία και διαχείριση των βιοτόπων προσφέρει έσοδα, είτε άμεσα (π.χ. εισιτήρια) είτε έμμεσα, μέσω των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που παρέχονται και αφορούν τουρισμό στη φύση. Τα έσοδα αυτά είναι δυνατό να είναι υψηλά. Συνήθως οι δραστηριότητες στους βιοτόπους είναι πεζοπορία, ποδήλατο και επίσκεψη σε μουσείο. Η τουριστική προβολή του εναλλακτικού τουρισμού χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό και όχι μεμονωμένος. Κάθε προστατευόμενη πρέπει να λειτουργεί βάσει: α) σοβαρό σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών, β) εξειδικευμένους συνοδούς γ) το υλικό προβολής να αναδεικνύει το τι μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης. Η αξιοποίηση των βιότοπων είναι ευκαιρία για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Πάρου, ως ευκαιρία βιωματικών διακοπών και ευπρεπισμού του τόπου. Ο βιότοπος της Αλυκή;-Αγκαιριάς είναι, ο πρώτος τόπος που προσφέρεται για ανάπτυξη με σκοπό της βελτίωση του τρόπου ζωής των κατοίκων όπως και επίσης, για αναβάθμιση της περιοχής που θα απομαθαίνουν τουρίστες και φυσικά οι μόνιμοι κάτοικοι.

3. Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με έλικες

Η εγκατάσταση πάρκων ανεμογεννητριών σε τουριστικούς προορισμούς είναι μια δραστηριότητα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι επισκέπτες αγοράζουν διακοπές που περιέχουν πρωταρχικά εικόνες, τοπίο, αστικό και φυσικό. Το ευρωπαϊκό πρότυπο καλοκαιρινών διακοπών προϋποθέτει ότι, ο τουρίστας απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον και το ιδιαίτερο τοπίο. Δύο είναι οι βασικές παράμετροι περιβαλλοντικής όχλησης σε έναν τόπο από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών:

i. Η τοποθεσία της εγκατάστασης και

ii. οι συνδέσεις υψηλής τάσης των ανεμογεννητριών με το ανάλογο δίκτυο υψηλής τάσης μέσω υπέργειων πυλώνων. Η εικόνα ενός προορισμού μπορεί να αλλοιωθεί όχι μόνο από τους έλικες αλλά και από τους πυλώνες. Ακόμα και σήμερα τα ελληνικά νησιά δεν έχουν πλήρως καθαρό τοπίο δεδομένου ότι τα δίκτυα είναι ως επί το πλείστον υπέργεια.

Ολόκληρη η τουριστική βιομηχανία, τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση, στηρίζεται στο τοπίο. Η ανάπτυξη ανεμογεννητριών στην Πάρο δε συνάδει με τον τουριστικό παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού. Η Πάρος με την πλούσια ιστορία της, το διαφυλασσόμενο τοπίο της και υψηλό επίπεδο των επισκεπτών της δεν μπορεί να γίνει βιομηχανικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Επίσης, οι ανεμογεννήτριες προϋποθέτουν, την ανάπτυξη δικτύου υψηλής τάσης, όμως το νησί είναι κορεσμένο από τα υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Το κόστος υπόγειων δικτύων υψηλής τάσης είναι μεγάλο.

4. Τουρισμός και ποδηλασία

Η χρήση ποδηλάτου είναι σημαντικότατο συστατικό των διακοπών καθώς, διαθέτει ένα οικολογικό τρόπο μετακίνησης που ο επισκέπτης μπορεί να διαθέσει το χρόνο του στον τόπο διακοπών του. Η ποδηλασία είναι χαλάρωση και οικολογικός τρόπος ζωής με ανύπαρκτη περιβαλλοντική όχληση.

Ο τουρισμός με ποδήλατο είναι μια ιδέα για την επιμήκυνση της τουριστική σαιζόν. Δε χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις παρά μόνο ποδηλατοδρόμους. Η ποδηλασία αφορά όλες τις ηλικίες και όλα τα ποσά που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να διαθέσει. Στη νοτιοδυτική Ευρώπη η ποδηλασία είναι διαδομένη. Η Πάρος είναι ιδανική για τη χρήση ποδηλάτου. Περιοχές όπως ο κόλπος της Παροικιάς, η Αγκαιριά και η ευρύτερη περιοχής της Νάουσας ενδείκνυνται για εναλλακτικό τουρισμό. Ο τουρισμός ποδηλάτου ταιριάζει στην Πάρο. Η ποδηλασία ταιριάζει με το φυσικό περιβάλλον της Πάρου που παρουσιάζονται στους κλάδους 8 και 9.

5. Λατομεία και τουρισμός

Παραδοσιακά τα σπήλαια και τα λατομεία είναι θέλγητρα για τους τουρίστες. Στις παγκόσμιες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού διαφημίζονται προορισμοί για περιπατητές, ορειβάτες, υποβρύχια εξερεύνηση, παρακολούθηση ιχθυοπανίδας και άλλων δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.

Τα λατομεία στο Μαράθι, από όπου και έγινε η εξόρυξη του μαρμάρου στα αρχαία χρόνια, είναι πάγιο κεφάλαιο. Η αξιοποίηση μπορεί, να υποδείξει επιπλέον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ιστορίας της Πάρου. Η Πάρος είναι η πρωτεύουσα του αρχαίου μαρμάρου. Ο συσχετισμός της με την πλειοψηφία των μεγάλων αριστουργημάτων της αρχαίας μαρμαρογλυπτικής, είναι πλεονέκτημα για τον τόπο. Φανταστείτε, την ύπαρξη μουσείου, εκθέτοντας, αντίγραφα των αριστουργημάτων που δημιουργήθηκαν με παριανό μάρμαρο.

6. Αρχαιολογικός τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός βασίζεται στην αρχαία ελληνική ιστορία. Παραδοσιακά ο τουρισμός άρχισε στην Ελλάδα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην ηπειρωτική χώρα. Επίσης, τα περισσότερα αριστουργήματα της Κλασικής Αρχαιότητας επεξεργάστηκαν από παριανό μάρμαρο. Η Πάρος και το πλούσιο ιστορικό της απόθεμα αποτελούν βάση για την προβολή του τόπου. Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι αρχαιολογικοί χώροι.

Το αρχαιολογικό μουσείο χρήζει συνεχούς και έντονης προβολής. Ο δήμος ήδη έχει κάνει προσπάθειες, αλλά το μουσείο χρήζει και υποστήριξης από τα τουριστικά γραφεία της Πάρου. Το μουσείο της Πάρου δεν εισάγεται σε οργανωμένες ξεναγήσεις για την Πάρο. Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με το ότι, τα μουσεία επισκέπτονται μόνο διπλωματούχοι αρχαιολόγοι και ξεναγοί για να εξασφαλίζουν την αξιόπιστη περιγραφή της ιστορίας και των μνημείων. Θρησκευτικός και Βυζαντινός τουρισμός. Ο άνθρωπος συνδέεται με τη θρησκεία. Εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο επισκέπτονται χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για δυο λόγους:

• η επαφή με τη θρησκεία και

• η επίσκεψη σε τόπους που η θρησκεία αναδείχθηκε μέσω των σημείων λατρείας και προσευχής.

Η Εκατονταπυλιανή είναι μοναδική στο Αιγαίο και ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την πνευματικότητα της Πάρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, πολλοί Έλληνες, την επισκέπτονται όχι μόνο για επίσκεψη το Δεκαπενταύγουστο αλλά και για να τελέσουν το μυστήριο του γάμου.

7. Σεμινάρια τουριστικής συνείδησης

Τουριστική συνείδηση είναι, οι γνώσεις που αποδεικνύουμε ότι διαθέτουμε μέσω της επαγγελματικής και φιλικής εξυπηρέτησης του τουρίστα ο οποίος πραγματοποιεί διακοπές σε ένα τόπο, προδιατεθειμένος να έχει θετική αναψυχή.

Η τουριστική συνείδηση επιβάλλεται, να γίνει βίωμα όλων μας. Η γνώση της τουριστικής συνείδησης πρέπει να γίνει πράξη από όλους σ’ ένα προορισμό, σε επίπεδο ατόμων, επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. Στην αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία, ήταν θεσμός και ο επισκέπτης ήταν τιμώμενο πρόσωπο. Σε πολλές ελληνικές μικρές κοινωνίες το γεγονός αυτό συνεχίζεται. Γενικότερα, οι Έλληνες και περισσότερο οι νησιώτες είναι φιλόξενοι.

Η τουριστική συνείδηση στην πράξη βασίζεται, σε γνώσεις των εργαζομένων για συμπεριφορά και παροχή υπηρεσιών μέσω επαγγελματικής και φιλικής εξυπηρέτησης, σε γνώσεις τουριστικής υποδομής του προορισμού, ιστορίας της Ελλάδας και του τόπου, καλής συμπεριφοράς, υγιεινής και ασφάλειας. Οι περιβαλλοντολογικές γνώσεις είναι, επίσης απαραίτητες για την ελληνική φιλοξενία με τουριστική συνείδηση με:

- Ευγενική συμπεριφορά

- Τη διατήρηση καθαρού αστικού περιβάλλοντος

- Τον σεβασμό στον πολιτισμό

- Τον σεβασμό στη φύση

- Την κυκλοφοριακή συνείδηση στην οδήγηση

- Τη πρόθυμη προσφορά απάντησης στα αιτήματα των επισκεπτών

- Τη διατήρηση καθαρών παραλιών, δρόμων και κατοικημένων περιοχών γενικότερα

- Την ανάλογη και κόσμια αμφίεση στους χώρους εργασίας

- Την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας στα καταλύματα και στα εστιατόρια

- Τον σεβασμό προς τα ζώα συντροφιάς και στην άγρια φύση

8. Τουρισμός και φωτογραφία

Η τέχνη της φωτογραφίας είναι μαζική. Όλοι φωτογραφίζουν και φωτογραφίζονται. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία, συμμετέχει σε φωτογραφικές ομάδες ή λειτουργεί ατομικά. Πολλοί τουριστικοί προορισμοί, κυρίως μεγάλες πόλεις οργανώνουν φωτογραφικά φεστιβάλ. Μερικά από αυτά έχουν διεθνή απήχηση παγκοσμίου ενδιαφέροντος ενώ κάποια διακρατικό χαρακτήρα. Τα φωτογραφικά φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα στις πόλεις με οργανωμένες τουριστικές υποδομές και με μεγάλες αίθουσες για εκθέσεις και σεμινάρια. Χιλιάδες κόσμου επισκέπτεται τις πόλεις για να πάρουν μέρος σ’ αυτές στις εκθέσεις. Το κοινό αυτό είναι καλλιτεχνικού επιπέδου με υψηλό εισόδημα.

9. Τουρισμός γάμων

prwto thema 5

Είναι ένα είδος που τα ζευγάρια διαλέγουν-επιλέγουν να παντρευτούν σε ένα τόπο διαφορετικό από αυτό της μόνιμης διαμονής. Στο ταξίδι αυτό περιλαμβάνεται και το ταξίδι του μέλιτος (honeymoon). Δηλαδή, συνδυάζεται η πραγματοποίηση συνδυασμού γάμου με τις διακοπές. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον δήμο Πάρου δεν παρατηρήθηκε μαζικότητα σε γάμους επισκεπτών και επειδή ο τουρισμός αυτός είναι καθιερωμένος προτείνεται στην παρούσα μελέτη, ως αξιόλογη μορφή τουρισμού.

Πολλοί τουρίστες παντρεύονται σε κυκλαδίτικα νησιά. Αμερικανοί, αγγλοσάξονες και λοιποί ευρωπαίοι παντρεύονται έρχονται να παντρευτούν, τα τελευταία έτη έρχονται και Ασιάτες. Το πακέτο γάμου, συνήθως περιλαμβάνει μία συμβολική τελετή, καθότι η νόμιμη γίνεται στην πατρίδα τους, επίσημο γεύμα, αλλά και παραμονή όπως επίσης και φωτογράφιση. Βέβαια πολλά ζευγάρια βγάζουν και νόμιμες άδειες. Η Πάρος προσφέρεται για τον γαμήλιο τουρισμό δεδομένου ότι, η εμπειρία του γάμου θα είναι πολύπλευρη. Το τουριστικό προϊόν της είναι ήπιο. Διαθέτει, παραδοσιακά κτίσματα, με πανοραμική θέα για την τέλεση των γάμων όπως τα ξενοδοχεία της Παροικιάς. Η γαστρονομία της είναι πλούσια. Οι παραλίες της προσφέρουν μοναδικό τοπίο για φωτογράφιση. Ως εναλλαγή τοποθεσίας των πολιτικών γάμων, αυτοί μπορούν να γίνουν και στα όμορφα χωριά της.

10. Γαστρονομία και τουρισμός

Γαστρονομία είναι, η παράδοση εδεσμάτων ενός τόπου, ουσιαστικά η παρασκευή των τοπικών εδεσμάτων με παραδοσιακές συνταγές με υψηλή ποιότητα. Το νόστιμο φαγητό, προσφέρεται σε διάφορους τόπους εστίασης ανεξαρτήτως κόστους. Τα εδέσματα του κάθε τόπου σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα. Η τοπική γαστρονομία προστατεύει από την αλλοτρίωση της εστίασης στους τουριστικούς προορισμούς.

Η Πάρος, διαθέτει πολύ καλή εστίαση και πλούσια παράδοση και δεκάδες συνταγές. Τα εστιατόρια της παρέχουν υψηλές υπηρεσίες και προσιτές τιμές. Η αξιοποίηση της Παριανής γαστρονομικής παράδοσης είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την τουριστική προβολή του νησιού. Η διαφήμιση των τοπικών εδεσμάτων είναι αρωγός την Πάρο και αναδεικνύει την τοπική πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

11. Μουσική νησιώτικη παράδοση

Η μουσική είναι πολιτιστική κληρονομιά και συνδέει τους γηγενείς πληθυσμούς. Η Πάρος διαθέτει πλούσια μουσική νησιώτικη παράδοση. Στα πολλά πανηγύρια που πραγματοποιούνται στην Πάρο οι τουρίστες γίνονται «μύστες» της ιδιαίτερης νησιώτικης μουσικής κουλτούρας του νησιού. Η νησιώτικη μουσική παράδοση διατηρήθηκε διαχρονικά στον ελλαδικό χώρο, γιατί όχι μόνο συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενσωματώνει δημιουργικά σύγχρονα μουσικά στοιχεία, αλλά παράλληλα καταφέρνει να εκφράζει και να σχολιάζει με ζωντανό τρόπο την καθημερινότητα.

Είναι επιτακτική ανάγκη, η καταγραφή της μουσικής παράδοσης της Πάρου από ειδικούς με σκοπό πρώτα από όλα την ενδυνάμωση της επαφής των εντόπιων με την παράδοση. Επίσης, μέσω της καταγραφής θα γίνει πιο εφικτή, η σωστή ενημέρωση των επισκεπτών της Πάρου με σκοπό την ανάδειξη της μουσικής με την τουριστική εμπειρία.

12. Δημιουργία νοσοκομείου

Όταν σε ένα νησί, έχουμε 60.000 άτομα σε καθημερινή βάση τότε, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός άρτια στελεχωμένου και εξοπλισμένου νοσοκομείου. Έτσι, ώστε, να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας και τη ζωή των κατοίκων. Σ’ αυτή την περίπτωση μειώνεται η ανάγκη των διακομιδών στο γενικό νοσοκομείο Σύρου και στον Πειραιά. Οι διακομιδές είναι ακριβές και χρονοβόρες και είναι δυνατό να είναι θανάσιμα μοιραίες.

Η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός νοσοκομείου στην Πάρο, θα προσφέρει ανάγκες περίθαλψης υγείας μέχρι και γεννήσεις βρεφών με συνέπεια την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στα νησιά. Δύναται να προσφέρει υπηρεσίες υγείας πληρέστερες σε μόνιμους κατοίκους, επισκέπτες και εν γένει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να αναδειχθεί μέσω της δραστηριότητας του νοσοκομείου.

13. Λιμάνι Πάρου και καθυστερήσεις

prwto thema 2

Οι θέσεις ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων στην Πάρο είναι 8 αλλά το λιμεναρχείο δίνει άδεια μόνο για τέσσερις. Για βραδινή πρόσδεση προσφέρεται μόνο μία θέση. Είναι κοινή αποδοχή η κατασκευή νέου λιμανιού το οποίο έχει δρομολογηθεί.

Το λιμάνι της Πάρου παρουσιάζει προβλήματα συνωστισμού σε κύματα κίνησης δεδομένου ότι, παρά την ύπαρξη αρκετών θέσεων παραβολής και ασφάλειας, δεν υπάρχει ευκολία αποσυμφόρησης της κυκλοφοριακής κίνησης όταν έχουν πάνω από 1ή 2 πλοία. Τότε η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη παρά τις προσπάθειες του λιμενικού σώματος.

Η παρουσία εμπορικών πλοίων στο λιμάνι της Πάρου επιβαρύνει την κατάσταση και δεδομένων των συχνών κατάπλου φορτηγών και δεξαμενοπλοίων ανεφοδιασμού αδρανών υλικών και υγρών καυσίμων του νησιού. Με συνέπεια η Παροικιά να επιβαρύνεται σημαντικά σε βαθμό επικίνδυνης κυκλοφοριακής συμφόρεσης, ιδιαιτέρως τους θερινούς μήνες. Συνεπώς, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη για την κατασκευή νέου εμπορικού λιμανιού εκτός του αστικού ιστού.

14. Κρουαζιέρα

Η προοπτική της κρουαζιέρας για την Πάρο είναι μια πρόκληση. Διαθέτει, πολλά μνημεία και όμορφους οικισμούς, που την θέτουν ως μοναδικό προορισμό γι’ αυτή τη μορφή τουρισμού. Εξετάζεται η προτεραιότητα να τεθεί σε πριβέ κρουαζιέρες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Ο θαλάσσιος τουρισμός καλύπτει, δραστηριότητες στα ανοιχτά της θάλασσας όπως η ιστιοπλοΐα, η περιήγηση με σκάφη και η κρουαζιέρα. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες έχουν ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα όπως η εξερεύνηση αρχαίων μονοπατιών, οι γαστρονομικές απολαύσεις ανά περιοχές, αλλά και γνωριμία με τοπικά έθιμα και παραδόσεις που σχετίζονται με τη θάλασσα και τη ναυτική ζωή. Όλα τα παραπάνω είναι δυνατά αλληλοσυσχετιζόμενα και συμπληρωματικά με την κρουαζιέρα.

15. Δείκτες φέρουσας ικανότητας στην κρουαζιέρα

Η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην αποτίμηση περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής κατάστασης στον τουρισμό. Το εργαλείο αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί και για την κρουαζιέρα αφού μελετηθούν εξειδικευμένα τα παρακάτω, δεδομένα για τα λιμάνια και τις υπηρεσίες τους:

• Καταστήματα που εξυπηρετούν κρουαζιέρα, εστίαση και τουριστικά

• Έκταση προβλητών πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων

• Μέγεθος αγκυροβολίου κρουαζιερόπλοιων και ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες

• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων ετήσια και ανά μήνα

• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων ανά μέρα • Η δυναμική και το πλήθος αριθμού σκαφών, η μεταφορά τουριστών κρουαζιέρας από τα πλοία στη στεριά

• Αφίξεις επιβατών συνολικά και ανά μέρα και ανά μήνα • Λόγος επιβατών κρουαζιέρας και μόνιμων κατοίκων

• Υποδομές εξυπηρέτησης οχημάτων, δρόμοι και χώροι στάθμευσης που μεταφέρουν τους τουρίστες κρουαζιέρας • Καταναλωτική δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας ανά άτομο

• Περιβαλλοντική όχληση από την κρουαζιέρα, κυκλοφοριακή κίνηση

• Μέσος όρος διαμονής τουριστών στο κάθε λιμάνι προορισμό

• Χώροι επίσκεψης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

• Δημόσια ασφάλεια και ασφάλεια Συνεπώς η κρουαζιέρα χρειάζεται μελέτη των ανωτέρω.

16. Ασφάλεια και κυκλοφορία οχημάτων

Η περιφερειακός δρόμος της Παροικιάς παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυκλοφοριακής συμφόρησης. Συχνά παρατηρούνται ατυχήματα, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο η κυκλοφορία είναι δυσχερής. Προτείνεται, η σηματοδότηση ή η συνεχής παρουσία τροχονόμου ως προσωρινό μέτρο. Είναι επιτακτική η ανάγκη, για παράκαμψη της διασταύρωσης. Σημαντικότατο πρόβλημα είναι αυτό του παρκαρίσματος αυτοκινήτων στην Παροικιά και στη Νάουσα. Παράλληλα, με την απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη πρέπει να βρεθούν και νέοι χώροι στάθμευσης ή νέου περιφερειακού είναι ορθολογικό μέτρο. Αλλά μακρόπνοο και επιφέρει μεγάλο κόστος.

17. Υποστήριξη τουριστικής προβολής και δημιουργία επικαιροποιημένης προβολής video-Youtube, για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Τα σύγχρονα βίντεο προβολής προορισμών συνδυάζουν όχι μόνο το τουριστικό προϊόν και την τουριστική εμπειρία αλλά δίνουν έμφαση, επιπλέον στον πολιτισμό του κάθε τόπου. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντοπίσθηκε ότι χρειάζεται μια νέα ταινία ντοκιμαντέρ. Οι παράμετροι πρέπει να είναι, η ανάδειξη της μοναδικότητας της Πάρου. Πιο συγκεκριμένα οι προτεραιότητες πρέπει να είναι:

• Ιστορία και αρχαιολογία

• Οικολογία

• Παράδοση και μουσική

• Γαστρονομία και εστιατόρια όπως επίσης και η παραγωγή προϊόντων όπως και επίσης η οινοπαραγωγή

• Οι παραδοσιακοί οικισμοί και ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των καταλυμάτων

• Γαστρονομία / εστιατόρια

• Φυσικές ομορφιές και οι παραλίες όπως και γενικότερα οι παράκτιες ζώνες

• Πολιτισμός – πανηγύρια - εκδηλώσεις και πολιτιστικά γεγονότα όλο το χρόνο

• Μονοπάτια

• Χλωρίδα και πανίδα

• Μεταφορές

• Επισκεψιμότητα κοντινών νησιών: Αντίπαρος, Δήλος, Νάξος κ.α.

Κοινώς μια ταινία προβολής για την Πάρο θα αναδεικνύει τη μοναδικότητα του τόπου συγκεντρώνοντας το ψηφιδωτό του συνόλου της ζωής και των τουριστικών προϊόντων Ουσιαστικά, ένα πλήρη ντοκιμαντέρ είναι 50 λεπτά. Μια τέτοια ταινία, θα παρουσιασθεί σε φεστιβάλ και στην τηλεόραση όπως και φυσικά στο διαδίκτυο. Τέτοιες ταινίες, μπορούν και να διανεμηθούν δωρεάν στο κοινό. Στη συνέχεια από το μεγάλο ντοκιμαντέρ επιλέγουν ένα 7 λεπτό και ένα 30 δευτερολέπτων για τα κανάλια.

18. Ολοκληρωμένη διαχείριση του προορισμού

Τουριστικός τόπος, οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα χωριά, προκαλούν το ενδιαφέρον των τουριστών, επειδή έχουν, φυσικές ομορφιές, αρχαιολογικά μνημεία και λαογραφικό πλούτο παρουσιάζοντας, ενδιαφέρον για παραθερισμό. Τουριστικός προορισμός είναι μια συγκεκριμένη περιοχή με όρια γεωγραφικά και διοικητικά όπου επισκέπτονται τουρίστες συστηματικά. Οι παράμετροι της διαχείρισης τουριστικού προορισμού είναι:

- Τα επίπεδα στρατηγικής δράσεων

- Το επίπεδο που βρίσκεται ο προορισμός ανά κλάδο υπηρεσιών

- Ο σκοπός που θέτουν οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό

- Η καταγραφή των θελκτικών στοιχείων

Οι απαιτούμενες δράσεις είναι:

- Η πραγματοποίηση σχεδίου δράσεων πολιτικής για τον τουρισμό

- Η επιπλέον προσέλκυση επισκεπτών στον τουριστικό προορισμό - Η εκπροσώπηση του προορισμού σε τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις

- Η αποτίμηση της τουριστικής προβολής.

- Η μελέτη της τουριστικής ζήτησης

- Η καταγραφή της τουριστικής προφοράς

- Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- Η πραγματοποίηση άμεσων παρεμβάσεων σε περιοχές

- Καταγραφή με ερωτηματολόγια εμπειριών στον τουρισμό

- Η πραγματοποίηση καταχωρήσεων για εναλλακτικές μορφές αλλά και για μαζικές μορφές τουρισμού

- Η οργάνωση των φορέων του τουρισμού.

19. Αλιευτικός τουρισμός

Η Πάρος διαθέτει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στις Κυκλάδες. Πολλά πλοία και αλιείς έχουν έδρα την Πάρο. Ο αλιευτικός τουρισμός είναι ιδιαίτερος, για τους τουρίστες δεδομένου ότι, συνδυάζει τη θαλάσσια βόλτα με το ψάρεμα και τη γαστρονομία. Είναι για την Πάρο ακόμα μια συγκριτική ευκαιρία. Η αλιευτική εκδρομή, μετατρέπεται ως σπάνια εμπειρία στα γαλάζια νερά του Αιγαίου. Τουρίστες που τους αρέσει το ψάρεμα αξιοποιούν μέρος του τουριστικού χρόνου τους στην αλιεία. Η γαστρονομία ενδέχεται, να είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία και ολοκληρώνει την αλιευτική βόλτα.

20. Η πραγματοποίηση έρευνας για τον τουρισμό στην Πάρο

Οι έρευνες αυτές γίνονται με ερωτηματολόγια τα οποία διανέμονται στους τουρίστες. Πολλοί προορισμοί έχουν πραγματοποιήσει ανάλογες προσπάθειες. Τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων των επισκεπτών είναι προαπαιτούμενα για την τουριστική πολιτική των δήμων, την τουριστική προβολή, τη μέτρηση των δαπανών των επισκεπτών, την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και τη μελέτη των προέλευσης της τουριστικής ζήτησης.

21. Αθλητικός τουρισμός

Ο αθλητικός τουρισμός σχετίζεται, με αθλητικούς φορείς όπως σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ομοσπονδίες, εθνικές και διεθνείς, συνομοσπονδίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο. Απευθύνεται ακόμη, σε συντεχνιακές και επιχειρησιακές ενώσεις που αναπτύσσουν τον αθλητισμό ως μέσον κοινωνικοποίησης των μελών τους και των οικογενειών τους.

Επιπλέον, απευθύνεται σε ενώσειςσυνδέσμους φιλάθλων. Αρχικά για τον αθλητικό τουρισμό πρέπει, να διοργανώνονται εκδηλώσεις, μέσω των αντίστοιχων, φορέων σωματείων και ομοσπονδιών. Προϋπόθεση είναι, η παροχή ανταγωνιστικών υποδομών και η εξασφάλιση των επιπλέον τεχνογνωσίας και στελεχών εξειδικευμένων.

22. Αξιοποίηση πλησιέστερων περιοχών

Η νήσος Δεσποτικό παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν σημαντικότατα αρχαία μνημεία με χαρακτηριστικότατο τον ναό του Απόλλωνα. Η αξιοποίηση του ως τόπο επίσκεψης αυθημερόν από την Πάρο είναι εξαιρετική ευκαιρία. Η Αντίπαρος είναι μικρό νησί που γειτονεύει στην Πάρο και η είσοδος στο νησί γίνεται μέσω της Πάρου. Χιλιάδες τουρίστες την επισκέπτονται ετησίως. Πολλοί επισκέπτες της Πάρου πηγαίνουν για μπάνιο ή ποτό στην Αντίπαρο. Η συνεργασία των δυο νησιών είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.