Εντάχθηκε σε πρόγραμμα το έργο για τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Λευκών και Κώστου

Πάρος

Με ανάρτηση στο διαδίκτυο (Διαύγεια), το υπουργείο Εσωτερικών, εντάσσει το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Μάρπησσας του δήμου Πάρου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Μάρπησσας του δήμου Πάρου.

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου και το ποσό χρηματοδότησης είναι 6.990.800 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελείται από πέντε υποέργα:

1) Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστου του δήμου Πάρου. Το πρώτο υποέργο θα συνδέσει τα τοπικά δίκτυα των δύο οικισμών, τα οποία απορρίπτονται σε χείμαρρους, με την Ε.Ε.Λ. της Μάρπησσας.

2) Επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού της Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου. Το δεύτερο υποέργο αφορά στον εκσυγχρονισμό της μονάδας Ε.Ε.Λ. της Μάρπησσας αλλά και στην επέκταση της ώστε να δεχθεί τα λύματα τωνοικισμών που θα συνδεθούν σε αυτή μετά τη δημιουργία του νέου δικτύου.

3) Δαπάνες αρχαιολογικής υπηρεσίας και μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας.

4) Δαπάνες μετατόπισης ΟΚΩ (110.000 ευρώ).

5) Δαπάνη διοικητικού κόστους υποστήριξης της ΔΕΥΑ Πάρου από τη ΔΕΠΑΝ κατόπιν σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Τέλος, ο δικαιούχος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να δημοπρατήσει επακριβώς το φυσικό αντικείμενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.