Επιτέλους! Διαχείριση λυμάτων σε Λεύκες – Κώστο!

Πάρος

Έπειτα από αναμονή δεκαετιών… τα αστικά λύματα των χωριών Λευκών και Κώστου δε θα συνεχίσουν να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας, αφού θα διοχετευτούν στον Β.Ι.Ο.Κ.Α. Μάρπησσας και όχι στα ρέματα...

 Το υπουργείο Εσωτερικών, ενέταξε το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Μάρπησσας του δήμου Πάρου» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Για την ένταξη του έργου αυτού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ κατέθεσαν ολοκληρωμένο φάκελο με ώριμες μελέτες. Ο δήμος με την υλοποίηση αυτού του έργου δίνει λύση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εκκρεμούσε πολλές δεκαετίες.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Μάρπησσας του δήμου Πάρου. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου και το ποσό χρηματοδότησης είναι 6.990.800 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελείται από πέντε υποέργα.

skoup 1

Αναλυτικά το έργο

Το έργο με προϋπολογισμό 6.990.800 ευρώ και αποτελείται από 5 συνολικά υποέργα. Από αυτά, τα δύο βασικά είναι τα παρακάτω:

Υποέργο 1: «Κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Λεύκες και Κώστος Πάρου». Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ. Αφορά την κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 μέτρων. Χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τμήματα.

Το ένα αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, το δεύτερο στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακα, το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από την άκρη του οικισμού του Κώστου προς Χοιρόλακα και το τέταρτο στον κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς από Χοιρόλακα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και HDPE τελευταίας γενιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης της Πάρου, θα εγκατασταθούν προκατασκευασμένα αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως στεγανά, τα οποία θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις προς τους περίοικους, ενώ θα διευκολύνουν τη συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

skoup 2

Υποέργο 2: «Επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου». Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.220.000 ευρώ. Αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετεί την πολύ μεγάλη αύξηση της παροχής τα τελευταία χρόνια, καθώς και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της παλαιάς μονάδος.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός της Μάρπησσας κατασκευάστηκε το 1995 και ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 2000. Σήμερα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, καταφέρνει να λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο χάρις στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ, καθώς οι παροχές λυμάτων που δέχεται ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό του. Με το συγκεκριμένο έργο, θα κατασκευαστεί στην ουσία μία νέα γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η δυναμικότητά του από 5.000 ισοδύναμους κατοίκους (ΙΚ) σε 10.000 ΙΚ, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα για να παραλάβει και τα λύματα νέων περιοχών, όπως οι Λεύκες και ο Κώστος.

Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα εγκατασταθούν σύγχρονα μηχανήματα για την υποδοχή και την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων, αυτοματισμός και τηλεέλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και διάταξη αφυδάτωσης της παραγόμενης λάσπης.

skoup

Βιολογικός Καθαρισμός Μάρπησσας

Αναφορικά με τη σημαντικότητα του έργου, θα σημειώσουμε τέσσερις βελτιώσεις που αναμένονται μετά την υλοποίησή του:

1) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Λευκών και του Κώστου, αφού θα απομακρυνθούν τα λύματα από τον οικισμό και τα ρέματα της περιοχής, θα εκμηδενιστούν οι οσμές και θα εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία

2) Θα προστατευτεί η ποιότητα νερού του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του Αστέρα, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα αποθέματα νερού του νησιού, καθώς η απορροή των λυμάτων των δύο οικισμών κατέληγαν εκεί, μέσω των ρεμάτων.

3) Με την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Μάρπησσας, διασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του για τα τουλάχιστον επόμενα 20 έτη, εξασφαλίζεται η ποιότητα επεξεργασμένου νερού εκροής και κατ’ επέκταση η διαφυλάσσεται το θαλάσσιο περιβάλλον και οι ακτές τις περιοχής.

4) Παράλληλα με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, προγραμματίζεται να αντικατασταθεί και το μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου, πολύ παλαιού και ελαττωματικού δικτύου ύδρευσης, που αποτελεί και ένα από τα τελευταία τμήματα δικτύου με αμίαντο στην Πάρο. Έτσι, θα μειωθούν οι αφανείς διαρροές, ενώ εξασφαλίζεται ότι το πόσιμο νερό του δικτύου ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ποιοτικά πρότυπα και δεν υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των καταναλωτών.

Καινοτομία του έργου

Στο προτεινόμενο έργο η προστασία του περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη του νησιού είναι οι κύριοι άξονες σχεδιασμού του. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των στόχων αυτών με καινοτόμες και πρωτοπόρες μεθόδους. Αρχικά στο υφιστάμενο κτίριο διοίκησης θα εγκατασταθεί το σύστημα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού SCADA μέσω του οποίου θα ελέγχονται όλα τα στοιχεία των μονάδων του βιολογικού καθαρισμού.

Το σύστημα αποσκοπεί στο τηλεχειρισμό, τηλεέλεγχο και την αυτόματη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Η εγκατάστασή του εξασφαλίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή συνθηκών λειτουργίας του έργου. Το σύστημα αυτοματισμού θα συμπεριλάβει τις νέες και τις υφιστάμενες μονάδες, θα παρέχει στον χειριστή επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση κάθε μονάδας, θα επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, αλλά και την παρέμβαση του χειριστή στη λειτουργία της μονάδας μέσω Η/Υ, ενώ επιπλέον θα επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, έπειτα από την επεξεργασία των λυμάτων μέρος τους μπορεί να διατεθεί για άρδευση του λόφου του Αγίου Αντωνίου και βιομηχανική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτονται στη θάλασσα αλλά και την αύξηση των υδατικών πόρων για αγροτική εκμετάλλευση. Γεγονός που δύναται να επιφέρει αύξηση της αγροτικής παραγωγής δεδομένης της έλλειψης υδατικών πόρων που παρατηρείται στη Πάρο.

skoup 3

Μ. Κωβαίος: Υλοποιούμε έργα υποδομής

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, για το έργο δήλωσε στην εφημερίδα μας: «Για τον δήμο Πάρου το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» αποτέλεσε μια σημαντική χρηματοδοτική ευκαιρία για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής για το νησί μας.

Η διοίκηση του δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 12.236.743,25 ευρώ, στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών και ολοκληρωμένους φακέλους και προτάσεις για κάθε έργο.

Εξ αρχής, θέσαμε το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος και την αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Μάρπησας, ως πρώτη προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά του στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και τη συμβολή στη βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας.

Παρόλο τον υψηλό προϋπολογισμό των 6.990.800 ευρώ και το γεγονός ότι ο δήμος Πάρου ανήκει στην κατηγορία 5 και δικαιούταν μέχρι 12.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.640.549,77 ευρώ, ήταν ήδη συμβασιοποιημένα μέσω του προηγούμενου χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Η υλοποίηση ουσιαστικών έργων υποδομής στον δήμο Πάρου είναι για εμάς προτεραιότητα και διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία. Για το λόγο αυτό εργαζόμαστε σκληρά, σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Συνεχίζουμε…».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.