ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης,

για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το θέμα της σύμπτυξης τμημάτων στις σχολικές μονάδες Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Παροικίας.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Πάρου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών Δήμου Πάρου με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου της επιτροπής για το Αγροκήπιο Παροικίας.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Ορισμός Προέδρου & εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της τροποποίησης της απόφασης με αρ. 177360/18-12-2014 του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Ορισμός Προέδρου στην επιτροπή για την καταγραφή του αρχειακού υλικού του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση σημείων σίτισης αδέσποτων για την Κοινότητα της Παροικίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 9ο:

Συζήτηση για την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου στη Κοινότητα Μάρπησσας για εγκατάσταση ATΜ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση ωρολογίου προγράμματος χρήσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 11ο:

Αίτημα για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στον Σύλλογο «Σκόπας ο Πάριος».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 12ο:

Σύσταση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.