ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΗΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Πάρος

Την Κυριακή 24/10/2021 επαναλαμβάνονται οι δύο Γ.Σ. που αναβλήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας

 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εκτέλεση της  από 13-10-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥ. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Σε Γενική Συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Όροι και έγκριση εισόδου του ιδιώτη επενδυτή στον Συνεταιρισμό.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός προσόντων  Γενικού Διευθυντή του Συνεταιρισμού, και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για  καθορισμό δικαιωμάτων, υποχρεώσεων του και ανάθεση σε αυτόν με σύμβαση έργου αρμοδιοτήτων του.

ΘΕΜΑ 3ο: Μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο  της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ.3 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση για ίδρυση ΑΜΚΕ για την αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Συνεταιρισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός οικονομικών ελεγκτών για  την οικονομική χρήση  2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2019 και 2020

ΘΕΜΑ 7ο:  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2019 και 2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24/10/2021, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εκτέλεση της από  13/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Σε Γενική Συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1)Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής,

2)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

3)Εκλογή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

Επίσης ενημερώνονται τα μέλη ότι η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι την 2.00 μ.μ. της ιδίας μέρας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24/10/2021, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.