Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον δήμο Πάρου

Πάρος

Ο δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου. Η προκήρυξη αφορά τις θέσεις:

Μία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για 8 μήνες

Μία ΤΕ Τοπογράφων

Μηχανικών 8 μήνες 1

Μία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 8 μήνες

Μία ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών.

Για όλους τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (grafeioprosopikou@paros.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάρου, Τ.Κ. 84400, Παροικία Πάρου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ν. Αποστολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 22843-60114).

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.