Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Πάρος

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006  (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄

μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2022

Θέμα 2ο: Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου για το ακίνητο που στεγάζει το Πρόγραμμα Βρεφονηπιακός Σταθμός Παροικίας «Τα Μελισσάκια»

Θέμα 3ο:  Προμήθεια εξοπλισμού για το Εικαστικό Εργαστήριο Δήμου Πάρου

Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών Πρωτοχρονιάτικης  εκδήλωσης

 Θέμα 5ο:  Ενημέρωση και λήψη απόφασης για αδικαιολόγητη απουσία εργαζομένου

Θέμα 6ο: Αποδοχή χορηγιών

 Θέμα 7ο:  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών

 Θέμα 8ο:  Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας  της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2021

Θέμα 9ο:   Αποδέσμευση ποσών μετά τη Β΄ Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2021. από τους Κωδικούς της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.