Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση.

Πάρος

 Καλείσθε την 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00   σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης δια περιφοράς στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 έως 31-03-2022.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός βάσει του σχετικού νόμου 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ Α΄251)  για την παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 που στο Δήμο μας λήγουν στις 31-12-2021.

Θέμα 2ο: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Έξοδα συλλογής και μεταφοράς πτωμάτων ναυαγίου μεταναστών» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα οι σοροί των μεταναστών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς στο νησί μας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την περαιτέρω φύλαξή τους.

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης ώρα 12.00΄.

Κάθε μέλος καλείται να ψηφίσει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης για το έκτακτο της συνεδρίασης και για τα ανωτέρω θέματα μέσω e-mail και την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grafeiodimarhou@paros.gr

                                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                  Μάρκος Ι. Κωβαίος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.