Σε φάση υλοποίησης συνοδά μονάδων αφαλάτωσης σε Παρασπόρο και Αγκαιριά

Πάρος

Μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους  2,8 εκατ. ευρώ το έργο αναβάθμισης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγκαιριάς – Αλυκής Πάρου, μπαίνει και επίσημα σε φάση υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελείται από δύο Υποέργα, ως εξής:

1) Το πρώτο υποέργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς του νερού της μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου προς την Αλυκή, τον Κάμπο και την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Το νέο αυτό εξωτερικό δίκτυο, εκτός από τις επεκτάσεις και την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων, προβλέπει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών μεταφοράς επί της επαρχιακής οδού Κάμπου-Αλυκής. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αγωγούς P.V.C. διαφόρων διατομών, κυρίως Φ63, ονομαστικής αντοχής 10 ατμοσφαιρών, που έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια και πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού. Έτσι, παρόλο που η νέα μονάδα αφαλάτωσης του Παρασπόρου έχει τη δυναμικότητα να τροφοδοτήσει με νερό και την περιοχή της Αλυκής, αυτή τη στιγμή το υφιστάμενο δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξαιτίας της παλαιότητας των αγωγών που είναι πολύ μικρής διατομής και παράλληλα παρουσιάζουν πολλές διαρροές. Ο νέος αγωγός θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει με νερό της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της πρόσφατα, μέσω και της δεξαμενής Αγίου Αρσενίου, όλη την Αλυκή και την περιοχή του Αεροδρομίου, ενώ θα μπορεί να υδροδοτήσει και την περιοχή της Αγκαιριάς, εξυπηρετώντας ουσιαστικά όλη την Δυτική Πάρο. Με το παρόν έργο θα υπάρξει βέλτιστη αξιοποίηση των μονάδων αφαλάτωσης του Παρασπόρου και των λοιπών του συνοδών έργων που υλοποιήθηκαν πρόσφατα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

2) Το δεύτερο υποέργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου δικτύου εξωτερικού ύδρευσης που θα αντικαταστήσει τους παλαιούς ελαττωματικούς αγωγούς από αμίαντο, που βρίσκονται στην περιοχή της Αγκαιριάς Πάρου. Παράλληλα, θα γίνουν επεκτάσεις με τμήματα νέων δικτύων για την υδροδότηση περιοχών που δεν έχουν ακόμη νερό, όπως η Τρυπητή. Τέλος, θα κατασκευαστεί δεξαμενή αποθήκευσης νερού και καταθλιπτικός αγωγός για την μεταφορά νερού από την γεώτρηση της Τρυπητής που βρίσκεται στην περιοχή. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είναι ένα από τα τελευταία στο νησί που αποτελείται από αγωγούς αμιάντου, κυρίως Φ140, ονομαστικής αντοχής 10 ατμοσφαιρών και έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια. Πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού, ενώ η διαδικασία επισκευής των βλαβών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον αμίαντο.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.