Από την αρχή ο πολιτιστικός ψηφιακός ξεναγός της Παροικιάς

Πάρος

Στη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όσον αφορά στο έργο "Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Παροικιάς Πάρου με χρήση φορητών συσκευών" προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση αρμόδιου στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου, κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και μετά την υποβολή προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους εταιρείας, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων οδηγήθηκε σε ακυρωτικά απόφαση σε σχέση με το διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται, ότι ο σχετικός διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου είχε προχωρήσει στην αποσφράγιση των προσφορών και την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων.

Μετά και την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Παροικιάς Πάρου με χρήση φορητών συσκευών», απορρίπτοντας παράλληλα όλες τις προσφορές που είχαν υποβληθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του διαγωνισμού.

 

Στόχος της ψηφιακής εφαρμογής, είναι να χρησιμοποιείται κατά την περιήγηση στις Πολιτιστικές Διαδρομές της Πάρου και θα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους επισκέπτες στη φυσική τους πλοήγηση στο χώρο, περιλαμβάνοντας και ακουστική ξενάγηση.

Ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στα προτεινόμενα, από τις διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος και να διατρέχει επιλεκτικά πληροφορίες από ένα ολοκληρωμένο υλικό τεκμηρίωσης.

Η εφαρμογή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ήδη ολοκληρωθέν έργο «Παροικιά: 4 Πολιτιστικές Διαδρομές» της Επιτροπής Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου», οι οποίες αναδεικνύουν το πολιτιστικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Παροικιάς, όσο και στην ευρύτερη περιφέρειά της.

Έτσι, η ψηφιακή ολοκλήρωση της ήδη αξιόλογης δουλειάς που έχει γίνει, θα δώσει την ευκαιρία στον επισκέπτη να περιηγηθεί στις διαδρομές, έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε πληροφορίες που θα ενισχύσουν την επαφή του με την ιστορία της Πάρου μέσα από την ψηφιακά ενισχυμένη εμπειρία.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.