Σ.τΕ.: Εν αναμονή θετικής απόφασης για το αεροδρόμιο της Πάρου

Πάρος

Εκδικάστηκαν την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 οι δύο αιτήσεις πολιτών κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με αυτές ζητείται η ακύρωση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του νέου αερολιμένα Πάρου με την επέκταση του διαδρόμου απο/προσγειώσεων και της επέκτασης του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, οριστικοποίησης του σχεδιασμού κτιριακών εγκαταστάσεων, και αλλαγών στην επεξεργασία και διάθεσης των λυμάτων. Ακόμα, ζητείται η ακύρωση ανάγκης για τη βελτίωση των υποδομών κλπ.

Στη υπόθεση παρενέβησαν εκτός από τα δύο υπουργεία, ο δήμος Πάρου, η εταιρεία «Ενεργειακός Κόμβος ΑΕ» και η Ένωση ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση της «Φωνής της Πάρου», υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της υπόθεσης και όλοι αναμένουν το θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν τα έργα, ώστε το αεροδρόμιο του νησιού μας να καταστεί αξιοπρεπές και να καλύπτει τις ανάγκες των χιλιάδων επισκεπτών που το επισκέπτονται, καθώς και τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού. Σημειώνουμε ότι το έργο είναι ζωτικής σημασίας για το νησί, όχι μόνο διότι επιτέλους η Πάρος θα γίνει ένας ισότιμος τόπος με τους ανταγωνιστές της, ως ένας από τους κορυφαίους παγκόσμια προορισμούς για παραθερισμό, αλλά και γιατί οι κάτοικοι της θα μπορούν και οι ίδιοι να έχουν καλύτερο επίπεδο συγκοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα ακόμα με μελέτες οικονομικοτεχνικού χαρακτήρα η επέκταση του αεροδρομίου θα αλλάξει –προς τα πάνω- και τους οικονομικούς συσχετισμούς της τοπικής κοινωνίας.

Η Πάρος, που συνεισφέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ στον οικονομικό δημόσιο κορβανά μέσω του τουρισμού, έχει κάθε δικαίωμα να απαιτεί την ολοκλήρωση των υποδομών του νέου της αεροδρομίου.

Το ιστορικό

Οι αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με Κ.Υ.Α. στις 23/9/2002. Στη συνέχεια είχαμε τρεις αποφάσεις παράτασης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων και συγκεκριμένα στις 3/7/2013, στις 12/12/2014 και στις 29/3/2016.

Έχει γίνει διαβούλευση;

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία των κρατικών αρχών σε ό,τι αφορά τη Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για την επέκταση του διαδρόμου από 1400 σε 1799 μ. κι αν έχει γίνει διαβούλευση είναι γνωστό ότι η ΜΠΕ-ΕΔ-2018 διαβιβάστηκε προς δημοσιοποίηση και γνωμοδοτήσεις στις 25.9.2018 και δημοσιοποιήθηκε προς το ενδιαφερόμενο κοινό με δημοσίευση ανακοίνωσης στην ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων «Κοινή Γνώμη» στις 22.10.2018 και στην εφημερίδα «Φωνή της Πάρου» στις 13/11/2020 και 29/1/2021. Η διαβούλευση επί της ΜΠΕ διήρκεσε περίπου 8 μήνες. Αμέσως μετά την έκδοσή της, η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη δημοσιοποιήθηκε με ανάρτησή της τόσο στη Διαύγεια όσο στον ειδικό ιστότοπο aepo.ypeka.gr

 

2022 06 05 paros new airport

Το μήκος του διαδρόμου και η αλλαγή κατηγορίας

Βάσει των πληροφοριών της εφημερίδας μας η αναφορά σε 1.800 μ. εισήχθη για λόγους αντιπροσωπευτικότερης απόδοσης της τάξης μεγέθους της επέκτασης και όχι προκειμένου να αλλάξει κατηγορία ο διάδρομος, κάτι που άλλωστε δε ζητήθηκε.

Όπως προκύπτει αναμφίβολα, το μήκος διαδρόμου του έργου που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη είναι 1.799 μ. και η κατηγορία διαδρόμου δεν αλλάζει.

Αυτό που επιτυγχάνεται ουσιαστικά είναι η αύξηση της ασφάλειας με την οποία εξυπηρετούνται οι πτήσεις, καθώς και η αύξηση του βαθμού πληρότητας των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών, με έμμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κατά κεφαλήν εκπομπής αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα ακόμα με την πληροφόρηση που έχουμε για τη σκοπιμότητα του έργου, από δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και της ΥΠΑ προκύπτει ότι η κύρια σύνδεση της Πάρου με την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό είναι η ακτοπλοϊκή, μέσω της οποίας το 2018 διακινήθηκαν 1.218.803 επιβάτες, ενώ η αεροπορική σύνδεση εξυπηρέτησε το ίδιο έτος 204.619 επιβάτες, δηλαδή περίπου το 1/6. Έτσι, η βελτίωση των δυνατοτήτων ενός αεροδρομίου, περιλαμβανόμενης της αύξησης της χωρητικότητάς του, δεν συνεπάγεται αιτιωδώς την αύξηση της αεροπορικής κίνησης.

Στην περίπτωση της Πάρου, τα στοιχεία δείχνουν αυξανόμενη ελκυστικότητα του νησιού, επομένως η αύξηση του αριθμού επισκεπτών του νησιού είναι αναμενόμενη, είτε με μικρής είτε με μεγαλύτερης δυναμικότητας αεροδρόμιο. Το βασικό επομένως ερώτημα είναι εάν αυτός ο αυξημένος ρυθμός επισκεπτών, κατά το μέρος που θα επιλέξει να διακινηθεί αεροπορικώς, θα εξυπηρετηθεί με ασφάλεια ή όχι.

Μέσω Μυκόνου ή Σαντορίνης;

Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις των πολιτών και τις άλλες λύσεις που υποστηρίζουν (π.χ. αεροπορική σύνδεση μέσω Μυκόνου κλπ), τα αντεπιχειρήματα είναι πολλά. Κι αυτό διότι δεν πρόκειται για νέο έργο (αεροδρόμιο), αλλά για υφιστάμενο έργο όπου εξετάζεται η υλοποίηση ή μη επεκτάσεων, των οποίων η θέση και το μέγεθος υπαγορεύονται από την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση.

Τέτοιες λύσεις, π.χ. αεροπορική μετακίνηση από κάποια ευρωπαϊκή ή ηπειρωτική ελληνική πόλη ως το αεροδρόμιο της Μυκόνου, της Σαντορίνης ή της Νάξου και κατόπιν ακτοπλοϊκή μετακίνηση ως την Πάρο, και αντιστρόφως για την επιστροφή, θα επιβάρυναν πολλαπλώς το περιβάλλον, διότι αυξάνεται η διανυόμενη απόσταση και παρεμβάλλεται μετακίνηση με πλοίο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου.

Περί επιπτώσεων…

Στο αίτημα ακύρωσης του έργου από τους 22 και 24 πολίτες υποστηρίζεται ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, νερού κλπ.

Σε αυτά τα επιχειρήματα βάσει των πληροφοριών που έχει η εφημερίδα μας η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, κατανάλωσης νερού και ενέργειας κ.ά., η ένταση και η ακτίνα επιρροής ενός αερολιμενικού έργου είναι ακόμη ηπιότερη. Δεν είναι γνωστή, πουθενά στη βιβλιογραφία ή σε άλλες ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, περίπτωση αεροδρομίου κλίμακας ανάλογης με αυτό της Πάρου που να έχει προκαλέσει άμεσες ή έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων, όπως αυτές που χωρίζουν τα αεροδρόμια Πάρου, Νάξου (24 km), Μυκόνου (50 km) και Θήρας (76 km). Δεν υπάρχει επομένως, μηχανισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει αλληλεπίδραση, συνεργιστικού ή αθροιστικού χαρακτήρα, μεταξύ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αεροδρομίων Πάρου, Νάξου, Θήρας και Μυκόνου.

Περαιτέρω, η επέκταση της κτιριακής υποδομής του αεροσταθμού, αφ’ εαυτής ως κτιριακό έργο 12.117 m2 (8.449 m2 κύριοι χώροι εξυπηρέτησης επιβατών και 3.509 m2 δευτερεύοντες χώροι υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως υπόγεια, αποθήκες, διαβάσεις, ημιυπαίθριοι χώροι κ.ά.), δε συνοδεύεται από αξιοσημείωτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν προκαλεί ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αερολιμένα.

 

2022 01 12 paros airport

Οι παρεμβάσεις

Για την παρέμβαση στο Σ.τΕ. που έκαναν ο «Ενεργειακός Κόμβος ΑΕ» και η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου, στην οποία υποστήριξαν ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας ως προς τις προσβαλλόμενες πράξει και αυτές έγιναν έπειτα από 21 και 13 μήνες, η πεποίθησή μας είναι ότι με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ακυρώσεως ως εκπρόθεσμη.

Όσοι έχουν διαβάσει τις αιτήσεις ακυρώσεως των έργων συμφωνούν ότι δεν εγείρεται αυτοτελής λόγος ακύρωσης

Περί συγκοινωνιακής μελέτης

Σε ό,τι αφορά την ένταση των 22 και 24 πολιτών ότι δεν εκπονήθηκε συγκοινωνιακή μελέτη, οι πληροφορίες μας υποστηρίζουν ότι το μήκος του διαδρόμου είναι 1799 μ. με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να εξακολουθεί να εντάσσεται στην κατηγορία 3. Επομένως δε στοιχειοθετείται μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού, η δε αύξηση του μήκους του διαδρόμου ήταν επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας των προσγειώσεων και απογειώσεων των αεροσκαφών, τα δε σχεδιαζόμενα πρόσθετα έργα κρίθηκαν επιτακτικά για λόγους αναβάθμισης της αισθητικής και λειτουργικότητας του αερολιμένα.

Ακόμα, δοθέντος ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις αφορούν τη λειτουργία υφιστάμενου αερολιμένα, δεν ήταν δυνατόν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις (π.χ. η μηδενική λύση) ως προς τη χωροθέτηση του αεροδρομίου ή τη δυνατότητα χρήσης αεροδρομίων άλλων νησιών. Οι δε διαφοροποιήσεις ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι ουσιώδεις.

Δήλωση Κωβαίου

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για την εκδίκαση της υπόθεσης την 1η Ιουνίου στο Σ.τΕ. έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Εκδικάστηκε σήμερα η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, που κατατέθηκε από είκοσι δύο (22) άτομα, σχετικά με την επέκταση του νέου αεροδρομίου Πάρου.

Στον δήμο κινητοποιηθήκαμε άμεσα προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε από την πρώτη στιγμή τον κόσμο αλλά και τους ευρύτερους αρμόδιους φορείς για το διακύβευμα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο του νησιού, σε πνεύμα ενότητας και συναίνεσης όλων των παρατάξεων, καταδίκασε την αίτηση ακύρωσης που στρέφεται κατά της βούλησης του παριανού λαού, και εξουσιοδότησε τον δήμο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε καταστρώσει μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη νομική στρατηγική με τη νομική ομάδα που χειρίζεται το θέμα. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αταλάντευτα την προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς άλλες καθυστερήσεις που αποβαίνουν σε βάρος της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο αγώνας μας είναι πολύπλευρος και πολυεπίπεδος, και εκφράζει τους πόθους και τα οράματα τόσων γενεών της Πάρου, που αγωνίστηκαν γι’ αυτό το έργο. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό».

Τέλος, μετά απ’ όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε μία θετική απόφαση από το Σ.τΕ. ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, για το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία των παριανών -εδώ και πολλά χρόνια- το περιμένουν.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.