Επιστολή Διαμαρτυρίας Συλλόγου Ενοικ. Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου "Μαντώ Μαυρογένους"

Πάρος

Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου - Αντιπάρου ¨"ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ" με την επιστολή του (ολόκληρη την παρουσιάζουμε παρακάτω), διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με την παρουσία και παράτυπες συμπεριφορές των ομάδων Ρομά και ζητάει την άμεση παρέμβασή των αρμόδιων υπουργείων , επί των θεμάτων που επισκιάζουν και φέτος την πολλά υποσχόμενη τουριστική περίοδο των Νήσων Πάρου και Αντιπάρου.   

 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

                                                                                                            Πάρος 15.6.2022

ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι

Με την παρούσα μας θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σας και να σας ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας επί των θεμάτων που επισκιάζουν και φέτος την πολλά υποσχόμενη τουριστική περίοδο των Νήσων Πάρου και Αντίπαρου.

Ειδικότερα η αθρόα προσέλευση τουριστών στα Νησιά μας έχει προκαλέσει συγχρόνως και την αθρόα προσέλευση Ρομά (αθίγγανων) δομημένων σε οργανωμένες ομάδες, οι οποίοι επιδίδονται σε επαιτεία καθώς και σωρεία παραβατικών συμπεριφορών, αμαυρώνοντας την εικόνα των Νησιών μας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν γίνονται, αλλά ούτε και επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των πολιτών αλλά και των επισκεπτών τόσο της Πάρου όσο και της Αντίπαρου:

Επαιτεία :

Οι συγκεκριμένες ομάδες επαιτούν παρακαλώντας για χρήματα από τους περαστικούς, συνήθως τουρίστες, τους πελάτες των καφεστιατόρων και των σούπερ μάρκετ, τους εισερχόμενους στις εκκλησίες κ.α. αντιδρώντας μάλιστα με ακραία βίαιη συμπεριφορά σε περίπτωση που αυτοί δεν ανταποκριθούν στην επαιτεία τους .

Κλοπές :

Προχωρούν σε κλοπές προσωπικών αντικειμένων πολιτών, κατοίκων και τουριστών εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη επισκεψιμότητα των Νησιών, δράττουν την ευκαιρία και αφαιρούν αντικείμενα αξίας.

Παραεμπόριο:

Προβαίνουν στην πώληση μικρών αντικειμένων και απομιμήσεων προϊόντων.

Φθορά- Κατάληψη δημοτικών χώρων:

Σε συγκροτημένες ομάδες ατόμων κατασκηνώνουν σε δημοτικούς χώρους, στήνοντας πρόχειρους καταυλισμούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση τους, όπως πόσιμο νερό, αποχέτευση, δοχεία συλλογής και μέσα αποκομιδής των απορριμμάτων και δυνατότητες ατομικής καθαριότητας. Αυτή η αυθαίρετη κατάληψη των δημοτικών χώρων  από τους αθίγγανους και η  συσσώρευση μεγάλου αριθμού ατόμων, στους χώρους αυτούς χωρίς τις κατάλληλες υποδομές αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης εστιών μεταδοτικών νόσων.

 

Επειδή τα ανωτέρω φαινόμενα δεν εμφανίζονται πρώτη φορά στα Νησιά μας, αλλά η φετινή τουριστική περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τα Νησιά μας όσο και για τη Χώρα, λόγω των προηγούμενων των δύο ετών πανδημίας που προηγήθηκαν και που οδήγησαν σε σημαντική μείωση της τουριστικής οικονομίας.

Επειδή όπως άλλωστε γνωρίζετε η ελληνική οικονομία εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε όλοι μαζί, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον τομέα της ασφάλειας. Κανείς δεν πηγαίνει κάπου εάν δεν αισθάνεται ασφαλής και κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα πολλώ δε μάλλον η υγεία του. 

 Επειδή δυνάμει της Γ/Π /23641(ΦΕΚ Β 973/2003) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημ Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβ/ντος, Χωροταξίας και Δημ. Εργων , Υγείας και Πρόνοιας που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Α.Ν. 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων, ορίζεται ότι «Αρθρο 1. 1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων, σε οποιαδήποτε περιοχή, χωρίς τη σχετική άδεια που προβλέπεται από την απόφαση αυτή………………

.2. Ο έλεγχος και η εποπτεία ανατίθεται στα Υγειονομικά και Αστυνομικά όργανα και τη Δημοτική Αστυνομία, εφόσον υπάρχει Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του Ν. 290/43, που κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.ΑΣ. αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή».

Επειδή κατά τις διατάξεις της προπαρατιθέμενης κοινής υπουργικής απόφασης απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, χωρίς τη σχετική άδεια.  Ο δε έλεγχος των υπαίθριων καταυλισμών υπάγεται και ανήκει στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου και του οικείου Δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο καταυλισμός.

Επειδή επιπροσθέτως ως καταυλισμός ορίζεται ο συνήθως υπαίθριος χώρος πρόχειρης και προσωρινής εγκατάστασης, στέγασης και λειτουργίας ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ενός συγκεκριμένου αριθμού πληθυσμού, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ικανό ώστε να αποκατασταθούν οι πληγείσες περιοχές και οι λειτουργίες των δικτύων αστικών υποδομών, ή να αποκατασταθούν η ασφάλεια και η τάξη μιας περιοχής ή να ανασυγκροτηθούν – ανασυνταχθούν οι δυνάμεις του πληθυσμού που έχει μετακινηθεί, προκειμένου να μετεγκατασταθεί σε μόνιμη και ασφαλή κατοικία.

Επειδή εν προκειμένω δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για την δημιουργία πρόχειρων καταυλισμών, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι Ρομά – Έλληνες Πολίτες  δεν έχουν επιλέξει τα Νησιά μας για μόνιμη εγκατάσταση, ούτε προέρχονται από πληγείσες περιοχές, ώστε να χρήζουν ανασυγκρότησης, αλλά βρίσκονται εδώ μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, ως επισκέπτες.

Επειδή επιπροσθέτως η υπ΄αρίθμ.  Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί, και μετά την έκδοση των νόμων 4014/2011 και 4042/2012, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται κατά το μέρος της που αφορά στα αστικά λύματα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Επειδή η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων οδηγεί στη συλλογή στάσιμων ακάθαρτων υδάτων που προκύπτουν από την ατομική καθαριότητα, το πλύσιμο ρούχων και σκευών, με αποτέλεσμα την παρουσία δυσοσμίας και εντόμων, όπως και στη συλλογή κοπράνων και ούρων, κατά παράβαση της ανωτέρω υπ΄αρίθμ.  Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.

Επειδή  σύμφωνα με το νόμο οφείλετε να πράξετε τα νόμιμα ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της Ε1β/221/6,5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα σε ότι αφορά στον καθορισμό χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση αστικών λυμάτων (άρθρο 6 της Ε1β/221/65 ΥΔ).

Επειδή η αστυνομία ανάγεται στο έλεγχο της σχετικής άδειας εγκατάστασης και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων, καθώς και η συνδρομή τους σε όσες Αρχές τους ζητηθεί. 

Επειδή οι διατάξεις που διέπουν τη δράση της αστυνομίας τάξεως έχουν εκτός των άλλων, ως σκοπό την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών και την προστασία των ατομικών ελευθεριών του πολίτη μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της ελεύθερης και ασφαλούς διαβίωσης.

 

Επειδή ενόψει των ανωτέρω και των διατάξεων του Νόμου που προαναφέρθηκαν με σκοπό να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανοδίων, με γνώμονα την υγιεινή αλλά και την αποδεκτή ανθρώπινη διαβίωση, Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να διενεργήσετε τα νόμιμα, ήτοι να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανοδίων, σε περίπτωση των ήδη υφισταμένων να προχωρήσετε στην απομάκρυνση αυτών και στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων, άλλως επιφυλασσόμεθα να διεκδικήσουμε τα νόμιμα. 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Μπιζάς                                                          Γιώργος Καστανιάς

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.