Συνεδριάζει την Τρίτη (20/9) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου

Πάρος

Για την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικιά, έχει προγραμματιστεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των σταδίων 3 και 4 της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου».

Θέμα 2ο: Έγκριση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση Ζευλάκι Παροικιάς».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 169598).

Θέμα 4ο: Έγκριση της μελέτης «Μελέτης πυρασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πάρου»..

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Πάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 169644).

Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συνοδά τεχνικά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης (κατασκευή βάσεων αφαλάτωσης)».

Θέμα 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου στο Καμάρι Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για τον θρυμματισμό σύμμικτων φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών απορριμμάτων».

Θέμα 9ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην αγωγή του κ. Κων/νου Φιφλή κατά του Δήμου Πάρου.

Θέμα 10ο: Έκδοση επαναληπτικής ανακοίνωσης (ΣΟΧ) προς πλήρωση θέσεων που έμειναν κενές από την ΣΟΧ 1/2022 (προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών).

Θέμα 11ο: Αποδοχή ή μη ποσού για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας.

Θέμα 12ο: Ορισμός μελών επιτροπής για τη μελέτη «Μέτρων αντιμετώπισης κατολισθήσεων παράκτιων πρανών και προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου».

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ετήσιων συνδρομών και επικαιροποίησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτ. ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19.

Θέμα 14ο: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου για το Α΄ Εξάμηνο 2022.

Θέμα 15ο: Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Πάρου έτους 2023.

Θέμα 16ο: Έγκριση κάλυψης των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στις τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού-εξωτερικού έτους 2022.

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.