Έργο πνοής η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης | Αναβάθμιση Λευκών-Κώστου

Πάρος

Με στόχο ν’ αλλάξει ουσιαστικά η ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή, να επιλυθεί οριστικά ένα πρόβλημα ετών, αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκεται μέσω του έργου που ξεκινάει και το οποίο έχει αντικείμενο την «Κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος Πάρου».

Ένα σημαντικό έργο πνοής για την Πάρο και τους δημότες της μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης -καθώς έχει υπογραφθεί η σχετική σύμβαση- με χρηματοδότηση μέσω επενδυτικού δανείου, που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 €.
Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου και αφορά την κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 μέτρων. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινούν άμεσα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήρως σε 24 μήνες.

Η περιγραφή του έργου

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ. Από αυτά, περίπου  420.000 € αφορούν χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές, 1.000.000 € σωλήνες και υδραυλικές εργασίες, και 620.000 € ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και αντλιοστάσια.
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 μέτρων, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τμήματα. Το ένα αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, το δεύτερο στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακα, το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από την άκρη του οικισμού Κώστου προς Χοιρόλακα και το τέταρτο στον κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς από Χοιρόλακα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας.
Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και HDPE τελευταίας γενιάς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης της Πάρου, θα εγκατασταθούν προκατασκευασμένα αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας -πλήρως στεγανά- τα οποία θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις προς τους περίοικους, ενώ θα διευκολύνουν τη συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

Η σημασία του έργου

Το έργο έχει τεράστια σημασία. Κατ’ αρχάς θα αναβαθμίσει το ποιοτικό επίπεδο των κατοίκων και των επισκεπτών, αφού θα εκμηδενιστούν οι οχλήσεις από οσμές. Και μπορεί οι μόνιμοι κάτοικοι στα δύο χωριά να είναι λιγότεροι από 2.000, κατά τους θερινούς μήνες με την προσέλευση παραθεριστών και επισκεπτών ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ξεπερνάει τους 4.500. Επίσης, η συλλογή και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνει από ένα σύγχρονο και απολύτως στεγανό δίκτυο, πράγμα που θα αποτρέπει κινδύνους στη δημόσια υγεία, που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων στη φύση, όπως γίνονταν τόσα χρόνια.
Πέραν αυτών, υπάρχει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος για το νησί, καθώς με την υφιστάμενη κατάσταση τα λύματα οδηγούνταν στον Αστέρα, που είναι ο βασικός υπόγειος υδροφορέας της Πάρου και το σημείο από το οποίο αντλούνται οι μεγαλύτερες ποσότητες για ύδρευση. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν βρισκόταν λύση, ήταν πιθανό να εμφανιστεί στο μέλλον μόλυνση των υπογείων υδάτων.
Σημειώνεται, ότι παράλληλα με τις εργασίες του δικτύου αποχέτευσης, θα αντικατασταθεί και το παλαιό δίκτυο ύδρευσης, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ακόμη από αμίαντο και εκτός από κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, έχει και πολλές απώλειες και διαρροές.

Η καινοτομία του έργου

Στο προτεινόμενο έργο η προστασία του περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη του νησιού είναι οι κύριοι άξονες σχεδιασμού του. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των στόχων αυτών με καινοτόμες και πρωτοπόρες μεθόδους. Αρχικά στο υφιστάμενο κτίριο διοίκησης θα εγκατασταθεί το σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού SCADA μέσω του οποίου θα ελέγχονται όλα τα στοιχεία των μονάδων του βιολογικού καθαρισμού. Το σύστημα αποσκοπεί στο τηλεχειρισμό, τηλεέλεγχο και την αυτόματη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Η εγκατάστασή του εξασφαλίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή συνθηκών λειτουργίας του έργου.
Το σύστημα αυτοματισμού θα συμπεριλάβει τις νέες και τις υφιστάμενες μονάδες, θα παρέχει στον χειριστή επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση κάθε μονάδας, θα επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, αλλά και την παρέμβαση του χειριστή στη λειτουργία της μονάδας μέσω Η/Υ, ενώ επιπλέον θα επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Επιπρόσθετα έπειτα από την επεξεργασία των λυμάτων, μέρος τους μπορεί να διατεθεί για άρδευση του Λόφου του Αγίου Αντωνίου και βιομηχανική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτονται στη θάλασσα αλλά και την αύξηση των υδατικών πόρων για αγροτική εκμετάλλευση. Γεγονός που δύναται να επιφέρει αύξηση της αγροτικής παραγωγής δεδομένης της έλλειψης υδατικών πόρων που παρατηρείται στη Πάρο.

monada katopsi

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου αποσκοπεί στην βέλτιστη διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων του Δήμου Πάρου (δεδομένης της έντονης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού και της επικείμενης σύνδεσης των οικισμών Λευκών-Κώστου), με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας ώστε η απόδοση των μονάδων να παραμείνει υψηλή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ορίων εκροής και τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ.
Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που θα εφαρμοσθεί στα νέα έργα θα βασίζεται στη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού σε δεξαμενές αερισμού - απονιτροποίησης με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος και είναι παρόμοιο με το υφιστάμενο.

Επέκταση Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας

Βέβαια, για να στηριχθεί το έργο και ως συνέχεια του στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, σειρά παίρνει η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Μάρπησσας. Ένα ακόμη έργο, προϋπολογισμού 3.220.000 ευρώ, για το οποίο απομένουν μόνο οι τελικές υπογραφές και αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετεί την πολύ μεγάλη αύξηση της παροχής τα τελευταία χρόνια, καθώς και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της παλαιάς μονάδας.
Ο βιολογικός καθαρισμός της Μάρπησσας, που ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 2000, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, καταφέρνει να λειτουργεί αποτελεσματικά χάρη στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ, καθώς οι παροχές λυμάτων που δέχεται ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό του. Με το συγκεκριμένο έργο, θα κατασκευαστεί στην ουσία μία νέα γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η δυναμικότητά του από 5.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 10.000, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα για να παραλάβει και τα λύματα νέων περιοχών, όπως οι Λεύκες και ο Κώστος.
Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα εγκατασταθούν σύγχρονα μηχανήματα για την υποδοχή και την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων, αυτοματισμός και τηλεέλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και διάταξη αφυδάτωσης της παραγόμενης λάσπης.

Δήλωση του προέδρου ΔΕΥΑΠ

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πάρου Γιώργος Πούλιος δήλωσε για το έργο:
«Μετά από συντονισμένες προσπάθειες χρόνων, ο Δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑΠ κατάφεραν να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση για ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομών που θα κατασκευαστεί στο νησί μας. Με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στα δύο χωριά Κώστος και Λεύκες, ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων και δίνεται μια οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων αυτής της περιοχής. Ένα πρόβλημα που είχε πολλές όψεις, καθώς όχι μόνο υπονόμευε τη δημόσια υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά θα μπορούσε μελλοντικά να δημιουργήσει μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα με την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του Αστέρα, από όπου υδρεύεται όλη η Πάρος. Παράλληλα, είχε κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, αφού η δυσάρεστη κατάσταση που δημιουργούταν με την ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων, υποβάθμιζε την ποιότητα ζωής και δημιουργούσε κολλήματα στην περαιτέρω οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Πρέπει να τονισθεί ότι το έργο αυτό δεν είναι μόνο του. Είναι μέρος του γενικότερου στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης που υλοποιεί η ΔΕΥΑΠ, με στόχο να εξασφαλιστεί η επάρκεια του νερού και να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες αποχέτευσης και διαχείρισης λυμάτων, που αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια».

Δήλωση του δημάρχου Πάρου

Ο δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος δήλωσε για το έργο:
«Για εμάς στον Δήμο Πάρου, η υλοποίηση βασικών έργων υποδομής αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την έναρξη ενός μεγαλόπνοου έργου, με ισχυρό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το νησί, αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Επισπεύδονται έτσι διαδικασίες, ενέργειες και εξελίξεις που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Η αποδοχή του φακέλου και των μελετών μας και η ένταξη του έργου, το οποίο ήταν και η πρώτη μας επιλογή, στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο και ευχαριστώ θερμά, είναι μια σημαντική στιγμή στην υπόθεση της διαχείρισης αστικών λυμάτων, που θα βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα της ζωής όλων».

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.