ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

Αγγελίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (Κατασκευής)

Ι. Αντικείμενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά

 1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων
 2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
 3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών
 4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων
 5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ
 6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
 8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MS Project ή συναφούς).
 9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
 10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
 11. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
 12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work
 13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης)
 14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα τη Ν. Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και εργοταξίων.

Αποστολή Βιογραφικών : cv.constructionparos@gmail.com


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφικά – απλογραφικά βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορικού λόγου
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνικών έργων
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες και επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί αναλόγως
 • Χρήση λογιστικών εφαρμογών

Αποστολή βιογραφικού στο email: cv.constructionparos@gmail.com


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από μεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή μόνιμη απασχόληση, για τις θέσεις: ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίμηση με δίπλωμα. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: taxislogistis@gmail.com

ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται από εταιρεία διανομών για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο Fax: 22840 41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22840 41252, 41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία από το κατάστημα ΦΩΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Πληροφορίες στο τηλ. 6946 687076 και στο email: batsouri@hotmail.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Πάρο ζητάει απόφοιτο Αρχιτεκτονικής σχολής ή σχολής πολιτικών Μηχανικών για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα η οργανωτικότητα, η πολύ καλή γνώση Microsoft Office (word, Excel), Ελληνικά και Αγγλικά, η όρεξη για δουλειά και εξέλιξη μέσα στην εταιρία. Βιογραφικά στο aris@ioakimidis-estates.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο Ποσειδών στη Χρυσή Ακτή για πλήρη ή μερική απασχόληση για τον χειμώνα ή για όλο το χρόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6936 898766 ή στο email: info@poseidon-paros.gr

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο. Επιθυμητά προσόντα, εμπειρία και γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας και του εξοπλισμού, καθοδήγηση συνεργείων, διαχείριση ομάδας έργου, ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης και υλοποίησης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο : info@jmconstructions.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία ζητείται από λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το τμήμα πωλήσεων της έκθεσης του Οινοποιείου «Αστέρας» και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ με εμπειρία. Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 6977 786 711

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάριοι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 227

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 227

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ευχάριστος και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος σχολής μαγειρικής. Παρέχεται 4μηνη απασχόληση από Μάιο μέχρι και Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο vilabro@gmail.com. Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται για την Αντίπαρο. Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. Παρέχεται 4μηνη απασχόληση από Μάιο μέχρι και Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο vilabro@gmail.com. Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ και ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ζητούνται από την εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για πληροφορίες: 6944 412 711

ΠΩΛΗΤΡΙΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα επίπλων στην Παροικιά, με γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 698 4133 000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από αποθήκη διανομής τροφίμων με έδρα την Πάρο, για μόνιμη εργασία, με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6988 134 777

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Πάρο. Απαραίτητα προσόντα η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση Excel. Βιογραφικά στο info@ioakimidis-estates.gr

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για τον καθαρισμό σπιτιού στην περιοχή του Δρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών και η μετακίνηση με δικό της όχημα. Εργασία καθημερινά τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  6946 124 397 Ερμιόνη.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. Αποστολή βιογραφικών στο info@jmconstructions.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2284022765. 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.