Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Νοεμβρίου

Αντίπαρος

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αντιπάρου θα συνεδριάσει, την προσεχή Παρασκευή (25/11) και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή Ένταξης πράξης «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5056570 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5056527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023».

ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή 4ου και 5ου παραδοτέου από την εταιρεία «Αιγαίου Solutions A.E. για την υλοποίηση του υποέργου «Ψηφιακή εφαρμογή» της πράξης «Ψηφιακή εφαρμογή για την ανάδειξη της φυσικής, γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου της Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σχεδίου για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και «Αειφόροι Νήσοι Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πράξη “Εκπόνηση απαραίτητων μελετών, δημοπράτηση και επίβλεψη έργων οδοποιίας Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων για τις «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2022-2023)», συνολικού προϋπολογισμού  74.400,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 8ο: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018- από τον Κ.Α. 00-6495.002 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες» από τον Κ.Α. 00-6434.001 με τίτλο  «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού 2022.

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή Χρεών Ύδρευσης».

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.