ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Απόψεις

Σύντομο ιστορικό - ενημέρωση από τον Έπαρχο Πάρου σχετικά με το θέμα των αιολικών πάρκων στα νησιά μας

Με το παρακάτω πολυσέλιδο έγγραφο θα ήθελα να σας ενημερώσω:

Α) για τη διαχρονική εξέλιξη των αποφάσεων των αρμόδιων Υπουργείων και των δράσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Επάρχου Πάρου σχετικά με την κατασκευή των αιολικών πάρκων στα νησιά μας και Β) για τη θέση του Επάρχου Πάρου

-----------------------------------------------------------------------------------

Α) Διαχρονική εξέλιξη αποφάσεων

1ον) Με το ΦΕΚ 2464 τ.Β /3 Δεκεμβρίου 2008, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

2ον) Το 2010, εκδόθηκαν οι αποφάσεις με αριθμ. 1394/2010 και 1393/2010 της ΡΑΕ για την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. στη νήσο Πάρο.

3ον) Με το α.π.οικ.201767 / 27-7-11, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ζητήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου να γνωμοδοτήσει εντός 40 ημερών για το σχετικό θέμα που αφορά τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 10 αιολικών πάρκων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322MW.

4ον) Με αφορμή το παραπάνω έγγραφο ο υπογράφων Κ. Μπιζάς ως Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου, έστειλα στις 28.9.11 και στις 31.10.11, δύο σχετικά επείγοντα έγγραφα προς τον τότε πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και ζητούσα: α) να ζητηθεί άμεσα και επειγόντως γνωμοδότηση για τις παραπάνω μελέτες από τα δημοτικά συμβούλια των νησιών στα οποία αναφέρονται οι Μ.Π.Ε. των παραπάνω αιολικών πάρκων και β) να υπάρξει επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ για το σχετικό θέμα.

5ον) Στις 9 Νοεμβρίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο (απόφαση 121/2011) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά σε αίτημα για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)…..», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW». Πριν πάρει την συγκεκριμένη αρνητική απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά οι Δήμοι: Πάρου με την υπ’ αριθμ.378/2011, Νάξου με την υπ’ αρ. 303/2011, Τήνου με την υπ’ αριθμ. 246/2011 και Άνδρου με την υπ’ αριθμ. 205/2011.

6ον) Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ενέκρινε στις 24-04-2012 , Αριθ. πρωτ.: οικ. 17250/2582 ΑΔΑ: Β49ΗΟΡ1Ι-ΝΣ7, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων. Στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Πάρου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος: "... Επίσης, εντός της ΠΕΠ 5 επιτρέπονται : α. η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε σημεία που δεν είναι ορατά από τη θάλασσα, από το επαρχιακό οδικό δίκτυο και από τους οικισμούς του νησιού. σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του Εδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, ΦΕΚ 2464 / Β/ 3-12-2008, ως ισχύει".

7ον) Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης ( ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-Ε3Χ, α.π.172568 ) αποφάσισε να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς Όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) συνολικής ισχύος 218,5 MW ( 95 Α/Γ ) και των συνοδών σε αυτό έργων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο του Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής.

8ον) Στις 25 Ιανουαρίου 2014, το Περιφερειακό Συμβούλιο ( απόφαση 1/2014) αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη να υπογράψει προσφυγή ή όποιο άλλο νομικό έγγραφο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμει τους Δήμους, οι οποίοι έχοντας έννομο συμφέρον θα προσφύγουν αρμοδίως ώστε να ανακληθεί η θετική απόφαση της 23.12.2013 του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη σχετικά με την εγκατάσταση των Α.Π.Ε. στα παραπάνω νησιά.

7ον) Τον Αύγουστο του 2014 κατατέθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία ο μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών βάσει του μεγίστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών για εγκατάσταση ανεμογεννητριών είναι: για την Πάρο: 104, για τη Νάξο: 227, για την Άνδρο: 201 και για την Τήνο: 103.

9ον) Στις 18 Νοεμβρίου 2014, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να μην παραλάβει την μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διερεύνηση του καθεστώτος χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου» διότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς των νησιών μας. Αποφασίστηκε να ζητηθεί από την ομάδα των μελετητών να έρθει άμεσα σε επαφή με τους τοπικούς Δήμους, να τους ενημερώσει και να καταγράψει τις θέσεις τους.

10ον) Τα πορίσματα της ημερίδας για τις ανεμογεννήτριες που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2014, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» αναφέρουν τα εξής:

«….πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά και η αιολική ενέργεια είναι μια ήπια μορφή ενέργειας με πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και ενδελεχής μελέτη και στάθμιση όλων των ανωτέρω παραγόντων, όταν πρόκειται να επιλεχθούν περιοχές για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μια χώρα με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Ελλάδα. Είναι φανερό ότι αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε, τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι του, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιά μας» .

11ον) Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης ( ΑΔΑ: ΒΔΛ200-ΝΦΔ, α.π.177360 ), μετά τη διαπίστωση ότι η προσβληθείσα με αίτηση ακύρωσης απόφασή του στερείτο νόμιμης υπόστασης, την ανακάλεσε και εξέδωσε νέα απόφαση , όμοια σε περιεχόμενο και αποφάσισε να εγκρίνει εκ νέου τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο του Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής

Ειδικά για τη νήσο Πάρο με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκαν τα παρακάτω πάρκα:

- «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» (υποέργο 3 – 1), αποτελούμενο από δώδεκα (12) Α/Γ, συνολικής ισχύος 27,6 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 μ.) στις θέσεις «Κόρακας – Ράχες» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

- «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» (υποέργο 3 – 2), αποτελούμενο από δέκα (10) Α/Γ, συνολικής ισχύος 23 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 μ.) στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας – Περιστέρι» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συνολικά, στη νήσο Πάρο εγκαθίστανται δύο Αιολικά Πάρκα (Α/Π), αποτελούμενα από είκοσι δύο (22) Α/Γ, συνολικής ισχύος 50,60 MW.

12ον) Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (απόφαση 52/2015 ) η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση ένδικων μέσων για την ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους Δήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου να αναθέσουν σε νομικό γραφείο των Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο Σ.Τ.Ε., αίτησης ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο. Το ένδικο μέσο συνίσταται στην προσφυγή της Περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τέως Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη.

13ον) Στις 21 Απριλίου 2015 εστάλη έγγραφο (αρ.πρωτ.2222) του Επάρχου Πάρου προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( καθηγητή Δ. Οικονόμου ) με την οποία καταλήγοντας τους ενημέρωνε : «…Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων των τοπικών φορέων αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιθυμούμε την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα νησιά μας καθώς αυτή θα οδηγούσε στη μετατροπή τους από προστατευόμενα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους τα οποία παράλληλα αποτελούν και τουριστικό προορισμό, σε βιομηχανικές περιοχές».

14ον) Ο φορέας των παραπάνω αιολικών έργων κατέθεσε στο Υ.Π.ΕΝ. την από Φεβρουαρίου 2017 Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υπό τον τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. (ΑΔΑ: ΒΔΛ20-ΝΦΔ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Α/Γ ΚΑΤΑ 5 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 218,5MW ΣΕ 230,0MW, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α/Γ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ Γ.Μ. Υ.Τ (150KV), Υ/Σ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (30/150KV), ΥΠΟΓΕΙΩΝ Γ.Μ. Y.T (150KV) ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Μ.Τ (30KV)».

Η ως άνω Μελέτη Τροποποίησης λόγω των ουσιωδών μεταβολών που επιφέρει στο σχεδιαζόμενο έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε μέχρι τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου 2017 και στην οποία συμμετείχε καταθέτοντας «Απόψεις» επ’ αυτής σημαντικός αριθμός μεμονωμένων πολιτών, πέραν των Δήμων, της Περιφέρειας και των περιβαλλοντικών φορέων των ανωτέρω νησιών.

Περαιτέρω, ο επενδυτής προχώρησε στην υποβολή και της από Ιανουαρίου 2018 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής «Επικαιροποίηση»), η οποία επίσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχε πλήθος πολιτών και φορέων.

15ον) Στις 12.3.2018 επιδόθηκε στην «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.» (κατά 30% συμμετέχουσα εταιρεία στο έργο) η Εξώδικη Διαμαρτυρία 632 πολιτών και φορέων από το σύνολο των νησιών, με την οποία καλείται η Εταιρεία να αποσυρθεί από το έργο για τους εκεί αναφερόμενους λόγους.

16ον) Με τη με αριθμό 154/2019 ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητήσαμε ΑΝΑΣΤΟΛΗ οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση τους σε εθνικό επίπεδο.

17ον) Στις 26 Μαΐου 2020, ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με Α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/29714/1561/ 25.05.2020 σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 177360/18.12.14 σχετικά με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα νησιά Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.

Στην παραπάνω απόφαση μειώνονται τα αιολικά πάρκα από 9 σε 7 αφού εξαιρείται το αιολικό πάρκο "ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε." στην Νάξο και το αιολικό πάρκο "ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε." στην Τήνο.

Οπότε παραμένουν:

τρία (3) αιολικά πάρκα στην Άνδρο με σύνολο 33 Α/Γ,

ένα (1) αιολικό πάρκο στην Νάξο με 16 Α/Γ,

δύο (2) αιολικά πάρκα στην Πάρο με 22 Α/Γ,

ένα (1) αιολικό πάρκο στην Τήνο με 5 Α/Γ.

18ον) Στις 15.6.20 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε την κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά της τροποποιημένης ΑΕΠΟ που υπογράφτηκε στις 25.5.20. Το ίδιο έπραξαν και οι αντίστοιχοι Δήμοι. Ο χρόνος εκδίκασης της στο ΣΤΕ δεν μας έχει γνωστοποιηθεί.

19ον) Στις 1.7.20 εκδικάστηκε στο ΣΤΕ η προσφυγή της Περιφέρειας και των Δήμων κατά της αρχικής ΑΕΠΟ (υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 177360 από 18.12.2014).

Στην παραπάνω εκδίκαση στο ΣΤΕ, παραβρέθηκε ο Έπαρχος Πάρου μαζί με τους Δημάρχους Άνδρου και Τήνου .

Το αποτέλεσμα της παραπάνω εκδίκασης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

20ον) Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου στις 26.4.2021, με θέμα : "Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την Β1 φάση ( οριστική μελέτη ) του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου " αποφασίστηκαν τα παρακάτω στον τομέα της Ενέργειας και συγκεκριμένα για τις ΑΠΕ :

α. Για τα μικρά νησιά, με δεδομένο ότι η διασύνδεσή τους είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και σε βάθος χρόνου, συμφωνούμε στην προώθηση του άξονα της ενεργειακής αυτάρκειάς τους μέσω υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ που όμως θα είναι συμβατά με την κλίμακα με το μέγεθος και το τοπίο των νησιών.

β. Επίσης θεωρούμε ότι βάσει του μεγέθους αλλά και της τρωτότητας του τοπίου των νήσων θα πρέπει να αποκλεισθεί η εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας μονάδων για το σύνολο των Κυκλάδων αλλά και για τα μικρότερα νησιά της Δωδ/σου. Ειδικότερα και ως προς τα Αιολικά Πάρκα συμφωνούμε στην πρόταση απαγόρευσης χωροθέτησης ΒΑΠΕ (Βιομηχανικών αιολικών πάρκων) προς αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό & ανθρωπογενές περιβάλλον και την τουριστική οικονομία.

γ. Εναλλακτικά και ως προς την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της περιοχής θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε περιοχές που θα καθοριστούν με συγκεκριμένα κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη μεταξύ των άλλων και την απόσταση από τα πλησιέστερα νησιά με στόχο τον περιορισμό της αισθητικής όχλησης.

δ. Προώθηση της διεύρυνσης παραγωγής ενέργειας από τον κυματισμό-θαλάσσια ρεύματα, με την υλοποίηση πιλοτικών μονάδων κυματικής ενέργειας.

21ον) Τον Αύγουστο του 2021, ενημερωθήκαμε στην ν. Πάρο, από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., για το αίτημα δύο εταιρειών να εγκαταστήσουν οχτώ ανεμογεννήτριες, ισχύος 7,2 MW, πάνω από την πρωτεύουσα του νησιού την Παροικία και πάνω από το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, μνημείο του 16ου αιώνα.

22ον) Με το α.π. 3200/3.9.21, ως Έπαρχος Πάρου ζήτησα ενημέρωση από την ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το σχετικό έργο. Δυστυχώς ακόμη δεν έχω πάρει σχετική απάντηση.

23ον) Στις 14.10.21, η Ρ.Α.Ε. έκδωσε Βεβαιώσεις Παραγωγού με τις υπ’ αριθμ. 0465/2021 και 0466/2021, σε αντικατάσταση των 1393/2010 και 1394/2010, στις εταιρείες με τις επωνυμίες αντίστοιχα «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» και με συνολικό αριθμό ανεμογεννητριών 32.

Με τις νέες βεβαιώσεις παύει η υποχρέωση κατασκευής ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

24ον) Στις 10 Νοεμβρίου 2021, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

α. Ζητάμε την αναστολή εκτέλεσης των αδειών που έχουν εκδοθεί και τη δυνατότητα μετατροπής τους σε Off Shore (δηλ. υπεράκτια – θαλάσσια πάρκα), με σχετική πρόβλεψη στο νέο χωροταξικό σχεδιασμό που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Ζητάμε την αναστολή έκδοσης νέων αδειών μέχρι να ολοκληρωθεί και να συμφωνηθεί ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ. Ζητάμε, όλοι ανεξαιρέτως οι φάκελοι πάρκων ανεμογεννητριών να περνούν από τα κατά τόπους αρμόδια Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

δ. Είμαστε Υπέρ της χωροθέτησης ανεμογεννητριών σε νησίδες με Εθνικό πρόσημο.

Το ανωτέρω ψήφισμα να προωθηθεί στους Δήμους μέσω της Π.Ε.Δ., ώστε σε επόμενη συνεδρίαση της να παρθεί η τελική απόφαση υιοθέτησής του ή όχι εκ μέρους της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

Υπέρ του παραπάνω ψηφίσματος, ψήφισαν 43 Περιφερειακοί Σύμβουλοι και κατά ψήφισαν 2 Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Β) Θέση Επάρχου Πάρου κ. Κώστα Μπιζά

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από 48 κατοικημένα νησιά (34 Δήμοι) και αρκετά ακατοίκητα.

Θα ήθελα οι συμπατριώτες μου στην Πάρο να γνωρίζουν ότι αρκετά μικρά νησιά (Τήλος, Χάλκη, Αστυπάλαια κ.α.), με δεδομένο ότι η διασύνδεσή τους είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και σε βάθος χρόνου, συμφωνούν στην προώθηση του άξονα της ενεργειακής αυτάρκειάς τους μέσω υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ που όμως θα είναι συμβατά με την κλίμακα με το μέγεθος και το τοπίο των νησιών τους.

Ακόμη υπάρχουν και μεγαλύτερα νησιά στο Νότιο Αιγαίο που λόγω της γεωμορφολογίας τους επιθυμούν την μερική ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Για την Πάρο όμως δεν υπάρχει σχετική επιθυμία. Σε κάθε σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προσωπικά μεταφέρω την αντίρρηση των κατοίκων του νησιού μας για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, διότι δεν επιθυμούμε την καταστροφή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς κάτι το οποίο θα είχε συγχρόνως σημαντικές επιπτώσεις στην τουριστική οικονομία της Πάρου. Θα ήταν χρήσιμη η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ή της κυματικής στο νησί μας με κανόνες και σχέδιο.

Σχετικά με το θέμα των υπεράκτιων – θαλάσσιων πάρκων έχω τοποθετηθεί θετικά διότι θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να σώσουμε τα ήπια και χαμηλά βουνά της Πάρου αλλά και των περισσότερων νησιών. Σε κάθε περίπτωση όμως και αυτή η πρόταση για κατασκευή υπεράκτιων πάρκων στην θάλασσα δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο υπουργείο περιβάλλοντος ως ο μοναδικός χώρος εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Οφείλουμε όμως στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ να το διεκδικήσουμε.

Παραπάνω ανέφερα ότι με την 154/2019 ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητήσαμε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση τους σε εθνικό επίπεδο.

Σε τοπικό επίπεδο οφείλουμε να συνεχίσουμε με ενότητα και ομαδικό πνεύμα να παρακολουθούμε τις σχετικές εξελίξεις και να διεκδικήσουμε την συμμετοχή μας σε μια δημόσια διαβούλευση που θα έχει ως στόχο την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου επ’ ωφελεία των νησιών μας και των κατοίκων του.

Συγχρόνως θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμη και μία ανοιχτή δημόσια ενημέρωση των συμπατριωτών μας για τις τελευταίες εξελίξεις, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας ή με την μορφή τηλεδιάσκεψης.

Εκτιμώ όμως ότι την σχετική απόφαση θα πρέπει να λάβει η δημοτική επιτροπή ανεμογεννητριών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης Α' - Β΄ βαθμού και των φορέων του νησιού μας.

Με εκτίμηση,

Κώστας Ν. Μπιζάς

Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.