Ψάρεμα – σκάφη: Τι ισχύει με το νέο Φ.Ε.Κ.

> Ελλάδα

Χωρίς περιορισμούς μπορούν να κινούνται οι ερασιτέχνες ψαράδες, καθώς με το νέο ΦΕΚ επιτρέπεται η μετακίνηση για ψάρεμα εντός ή εκτός νομού.

Παρά ταύτα, ισχύει η απαγόρευση του Μαΐου σε ό,τι αφορά το ψαροτούφεκο και το παραγάδι. Ακόμα, για τα Μέτρα στα ιδιωτικά/επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά ημερόπλοια, ισχύουν τα εξής:

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, διασφαλίζεται: α) Η διενέργεια ταξιδίου: αα) για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα επιβατών, με το σύνολο αυτών, αβ) για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα, για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και αγ) για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα και έως δεκαπέντε, για τα οποία μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο εξ αυτών. β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το 80% του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών.

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια κλπ να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.