Νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο: Τι προβλέπει

> Ελλάδα

Στο Δημόσιο μεταθέτει το βάρος της απόδειξης της κυριότητας των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» το νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ανάβοντας το πράσινο φως και για αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες.

Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου θα κηρύσσεται ουσιαστικά περαιωμένη η κτηματογράφηση μιας περιοχής καθώς τα ακίνητα θα καταχωρούνται μετά την ανάρτηση ανεξαρτήτως εάν έχει εκδικαστεί το σύνολο των αιτήσεων και των αντίθετων απόψεων που αφορούν τα δηλωθέντα ακίνητα της συγκεκριμένης περιοχής παραπέμποντας στο μέλλον το μεγάλο «αγκάθι» της κτηματογράφησης.

Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου, ώστε να δοθεί ώθηση στη διαδικασία των μεταβιβάσεων και αυτή να προχωρεί ψηφιακά.

Κύριες αλλαγές του νομοσχεδίου

- Αναμορφώνεται ο υφιστάμενος τρόπος διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ανακριβών πρώτων εγγραφών που εμφανίζουν την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» με την αντιστροφή του βάρους προβολής αντιρρήσεων, το οποίο επιρρίπτεται, πλέον, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την κατάθεσή της στο ελληνικό Δημόσιο. Εάν σε διάστημα δύο μηνών δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου από την επίδοση της αίτησης στο ελληνικό Δημόσιο, τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου. Ωστόσο, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση

- Η εξέταση των υποθέσεων που εκκρεμούν στις Επιτροπές Ενστάσεων μεταφέρονται στο μέλλον ώστε το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» να μπορεί να εκδώσει διαπιστωτική πράξη. Δηλαδή, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε όσες περιοχές έχει πραγματοποιηθεί ανάρτηση και έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης ακόμα κι αν αυτές δεν έχουν συζητηθεί από τις Επιτροπές.

- Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος επί ακινήτου επισυνάπτεται και μνημονεύεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο με το οποίο καταρτίζεται η εμπράγματη δικαιοπραξία ή στην οικοδομική άδεια που αφορά στο ακίνητο.

- Θεσπίζεται ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή. Κάθε ανακριβής πρώτη κτηματολογική εγγραφή μπορεί να διορθώνεται και με πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης και εισάγεται, υποχρέωση του ενάγοντος να καλέσει όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

- Παρατείνεται κατά ένα έτος, έως την 31.12.2022, η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν σε ακίνητα περιοχών των οποίων η κτηματογράφηση ξεκίνησε πριν το 2006.

- Εισάγεται προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, ειδικά για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης.

- Εισάγεται ο θεσμός του κτηματολογικού εφέτη, με σκοπό τη διασφάλιση της εκδίκασης των εφέσεων κατά αποφάσεων κτηματολογικών δικαστών από εξειδικευμένους σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου εφέτες.

- Ρυθμίζεται ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο, ο οποίος θα συμβάλλει στην επίσπευση των διαδικασιών διόρθωσης και ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.