18
Δευ, Μαρ

eklogesmaios2019-(2).jpg

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 20/6/2018

Πάρος

Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου συνεδριάζει την Τετάρτη 20/6/2018 και ώρα 11:30 στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς σε έκτακτη συνεδρίαση της για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός, ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, του Τμ. Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, ότι:
λόγω του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού και της αύξησης των επισκεπτών του νησιού, ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί και υπάρχει αδυναμία πλήρους αποκομιδής τους, ειδικά στα κεντρικά σημεία του οικισμού της Νάουσας και τη δημιουργία εστιών μόλυνσης, και η λήψη απόφασης  για δέσμευση πιστώσεων πρέπει να προηγηθεί για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
 
Θέμα 2ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη θερινή περίοδο και πριν την έναρξη της σχολικής, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
 
Θέμα 3ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη θερινή περίοδο και πριν την έναρξη της σχολικής, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου συνεδριάζει την Τετάρτη 20/6/2018 και ώρα 11:30 στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς σε έκτακτη συνεδρίαση της για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός, ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, του Τμ. Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, ότι:
λόγω του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού και της αύξησης των επισκεπτών του νησιού, ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί και υπάρχει αδυναμία πλήρους αποκομιδής τους, ειδικά στα κεντρικά σημεία του οικισμού της Νάουσας και τη δημιουργία εστιών μόλυνσης, και η λήψη απόφασης  για δέσμευση πιστώσεων πρέπει να προηγηθεί για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
 
Θέμα 2ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη θερινή περίοδο και πριν την έναρξη της σχολικής, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
 
Θέμα 3ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη θερινή περίοδο και πριν την έναρξη της σχολικής, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.