Κυρώθηκε ο δασικός χάρτης των Κυκλάδων - Το ΦΕΚ της απόφασης

Kυκλάδες

Με την υπ’ αριθ. 51626/20.10.2022 (ΦΕΚ Δ΄ 747 και ΑΔΑ: ΨΜ3Ι4653Π8-47Ω) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κυρώθηκε ο δασικός χάρτης των Κυκλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, για τις Περιφερειακές Ενοότητες Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την 44828/15.09.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων και εμφανίζονται στα συνημμένα ψηφιακά διαγράμματα που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:
α) Με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
β) Με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Τα λοιπά τμήματα τού αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Αναλυτικά το ΦΕΚ της απόφασης

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.