Κατάρτιση - πιστοποίηση ανέργων

Ν. Αιγαίο

Παρατείνεται έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ν. Αιγαίο 2014-2020».

Στόχος της παρέμβασης είναι η απόκτηση, επικαιροποίηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς

εργασίας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της παραπάνω πρόσκλησης, συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας δαπάνης 600.000 ευρώ, είναι: Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, κλαδικοί φορείς, τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ και λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

- Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

- Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων ανέργων

- Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 200 άτομα, 29-64 ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 29/1/2021.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.