ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) Τι είναι, ποιους βοηθά

Ν. Αιγαίο

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής στρατηγικής. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέθεσε το Φεβρουάριο 2015, σε εξειδικευμένο σύμβουλο την παροχή τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ). Λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέθεσε το Φεβρουάριο 2015, σε εξειδικευμένο σύμβουλο την παροχή τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ).

Η διαδικασία εκπόνησης περιελάμβανε συλλογή πρωτογενών στοιχείων καταγραφής των ευάλωτων / ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της διακίνησης ειδικών ερωτηματολογίων στους Δήμους και λοιπούς κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, καθώς και συλλογή στοιχείων από άλλες διαθέσιμες στατιστικές πηγές και Οργανισμούς / Φορείς. Η καταγραφή των αναγκών και η ιεράρχηση δράσεων ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση συναντήσεων του συμβούλου με τη Διαχειριστική Αρχή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των μεγαλύτερων Δήμων.

Τo σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) ολοκληρώθηκε στο τέλος Απριλίου 2015 και στάλθηκε στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία διαπίστωσε τη συμβατότητα του περιεχομένου της ΠΕΣΚΕ με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.

Τέλος, η ΠΕΣΚΕ στάλθηκε στους Δήμους και σε κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας, αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.notioaigaio.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 12 έως και 27 Ιουνίου 2015.Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, κλήθηκαν οι πολίτες, ενώσεις πολιτών, καθώς και οι τοπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς της Περιφέρειας, για την υποβολή προτάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης οι επισημάνσεις – παρατηρήσεις των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων και φορέων εξετάστηκαν και λήφθηκαν υπόψη στην οριστικοποίηση της ΠΕΣΚΕ. 

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντοπίστηκαν οι ακόλουθες τέσσερις συγκεντρώσεις / γενικές κατηγορίες Ομάδων Στόχου της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.

1. Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα Στατιστικά Στοιχεία Φορολογικών Δεδομένων της ΓΓΠΣ του έτους 2012:

12.601 φορολογούμενοι (5% του συνόλου) είχαν εισόδημα κάτω των 3.000 ευρώ (9.889 δηλώσεις νοικοκυριών),31.529 φορολογούμενοι (13% του συνόλου) είχαν εισόδημα μεταξύ 3.000 ευρώ και 6.000 ευρώ (29.992 δηλώσεις νοικοκυριών),20.098 φορολογούμενοι σε ζευγάρια (5% του συνόλου) είχαν εισόδημα μεταξύ 6.000 ευρώ και 9.000 ευρώ (10.049 δηλώσεις νοικοκυριών).Τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας φτώχειας (εισοδήματα έως 3.000 ευρώ) καταγράφονταν στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου και Πάρου, ενώ οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Πάρου και Νάξου. Από το 2012 εκτιμάται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω.

2. Ευάλωτες Ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Άτομα με Αναπηρία (το 2015, 5.109 λήπτες Προνοιακών επιδομάτων και εκτίμηση της μελέτης για συνολικά 8.800 άτομα), 

- Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα (εκτίμηση μελέτης 450 εξαρτημένα από οπιούχα, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών μεταξύ μαθητών στα επίπεδα του εθνικού μέσου όρου, υψηλά ποσοστά μαθητών με χρήση αλκοολούχων, ενώ στις Κυκλάδες καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά στη χώρα στη χρήση κάνναβης και εισπνεόμενων ουσιών, μεταξύ μαθητών)

- Οροθετικοί (περιορισμένη και μερική καταγραφή από στοιχεία των ΟΤΑ),

- Ανήλικοι Παραβάτες (254 καταδικασθέντες το 2010, ενώ το 2015 με στοιχεία από 2 μόνο 2 Δήμους 147 ανήλικοι παραβάτες)

3. Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Οι Μακροχρόνια Άνεργοι (διογκούμενος πυρήνας μακροχρόνια ανέργων, το 2014 14.500), οι άνεργοι άνω των 45 ετών (29% των ανέργων), οι Άνεργοι με χαμηλά προσόντα (30% των ανέργων), οι σπασχολούμενοι με μερική απασχόληση (5% έναντι 9,5% της χώρας, στους οποίους κυριαρχούν εκείνοι που δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση

- 58% του συνόλου των μερικά απασχολούμενων),

- Τα Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (ενδεικτικά 99 νοικοκυριά χωρίς απασχολούμενο), οι Μονογονεϊκές οικογένειες (περιλαμβάνονται σε αυτές το 12% του συνόλου των ανηλίκων) και τα Θύματα Κακοποίησης – Γυναίκες και παιδιά (105 και 36 καταγεγραμμένα περιστατικά),

 - Οι Μετανάστες (άδειες διαμονής σε ισχύ το 2015 11.195) και οι Αιτούντες Άσυλο (454 το 2014),

- Οι κάτοικοι μικρών νησιών (28.500 περίπου κάτοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων)

4. Λοιπές Ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Τα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο (το 2011 23.276, 27% του συνόλου των νοικοκυριών),

- Περιθωριοποιημένες κοινότητες – Ρομά (462 άτομα – 104 οικογένειες),

- Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση (περιορισμένο πρόβλημα),

- Φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό εισόδημα (εκτίμηση της μελέτης το 25% των συνταξιούχων), Φτωχοί αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς (29%), Φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, Άτομα χωρίς ασφάλιση υγείας (εκτίμηση μελέτης 17.000 άτομα).

Ο βασικός στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης διατυπώνεται ως ακολούθως:

Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ώστε να μην ακυρώνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενεργητική συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή και για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Με τη γνώση των παραπάνω στοιχείων το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις κοινωνικές συμπράξεις που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/Fead)».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα είναι ο επικεφαλής εταίρος σε κοινωνικές συμπράξεις που θα γίνουν για την υλοποίηση του προγράμματος στις περιφερειακές ενότητες: - Καλύμνου – Καρπάθου, - Άνδρου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου.Και απλός εταίρος στις κοινωνικές συμπράξεις που θα γίνουν στις περιφερειακές ενότητες: Ρόδου, Κω.

Κατόπιν υπήρξε ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την οποία καλούνταν οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα idika.org.gr/teba/Στην Π.Ε. Πάρου, τα σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης ήταν το Επαρχείο Πάρου, ο Δήμος Πάρου, ο Δήμος Αντιπάρου και το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης πολιτών υπήρξαν και στα υπόλοιπα νησιά.

Αφού αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στάλθηκαν οι καταστάσεις των δικαιούχων στις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα. Συγχρόνως οι παραπάνω Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας προχώρησαν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς για την προμήθεια των προϊόντων που θα κατανέμονταν σύμφωνα με τις λίστες του υπουργείου στους ωφελούμενους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από το 2015 έως σήμερα 10 Μαΐου 2021, οι σχετικές καταστάσεις των δικαιούχων ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα από το αρμόδιο Υπουργείο αφού ελεγχθούν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων. Όποιοι συμπολίτες θέλουν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα οφείλουν να υποβάλουν αίτημα στα Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούν στα νησιά μας. Από το 2015 έως σήμερα έχουν διανεμηθεί τρόφιμα, είδη οικιακού καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά και παιδικά είδη.

Θεωρώ ότι η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ) έχει βοηθήσει και έχει ανακουφίσει τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Πιστεύω ότι η παραπάνω προσπάθεια θα συνεχιστεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-27 εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίοι πόροι, διότι μπορεί τα νησιά μας να είναι σπουδαίοι τουριστικοί προορισμοί που προσφέρουν εισοδήματα - θέσεις εργασίας στους συμπολίτες μας υπάρχουν όμως και συνάνθρωποι μας που για διαφόρους λόγους έχουν την ανάγκη της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης για την αξιοπρεπή διαβίωση τους.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις δημόσιες ευχαριστίες μου και σε όλες τις δημόσιες ή ιδιωτικές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στα νησιά μας και αναδεικνύουν τις αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Κώστας Ν. Μπιζάς

Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.