Πρόγραμμα ενίσχυσης μελισσοκόμων στα νησιά μας

Ν. Αιγαίο

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν δήλωση κατεχομένων κυψελών - αίτηση ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του κανονισμού 1307/2013, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

α) Η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά.

β) Διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό σύλλογο κλπ) ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

γ) Παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης έως τις 20 Οκτωβρίου 2021 στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr., στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και στα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (minagric.gr), στη δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, email: th.papageorgiou@5116.syzefxis.gov.gr και στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.