Ο Κ. Μπιζάς ζητά να προβεί η αρμόδια υπηρεσία στις δέουσες ενέργειες για το ΚΤΕΛ

Ν. Αιγαίο

Ο Κ. Μπιζάς ζητά να προβεί η αρμόδια υπηρεσία στις δέουσες ενέργειες για το ΚΤΕΛ  και αναφέρει στο σχετικό έγραφο του:

Με αφορμή το έγγραφο  με α.π. 1424/14.12.2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

με την Απόφαση α.π. 39749/2790/8.4.19, έχει εγκρίνει την καταγραφή και επικαιροποίηση στάσεων των υφιστάμενων υπεραστικών γραμμών νήσου Πάρου.

Για την λήψη της παραπάνω απόφασης είχαν ληφθεί υπόψη οι σχετικοί νόμοι ( ΦΕΚ 1364/Β/23.9.2003, ΦΕΚ 268/Α/23.11.2001 ), τα έγγραφα του ΚΤΕΛ Πάρου (10.3.15, 6.4.16, 8.6.17), της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (17.7.17) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου (5.2.19).

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364/Β/23.9.2003, απόφαση 5, άρθρο 4, παρ. 2, δεν επιτρέπεται ο καθορισμός των εγκαταστάσεων αφετηρίας και τέρματος προ εκπαιδευτηρίων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κλινικών.

Χτες 14.12.21, λάβαμε με το α.π. 1424/14.12.21 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, την ομόφωνη απόφαση του με αριθμό 30/22.6.2021 με την οποία :

<< Εγκρίνει την μερική τροποποίηση της 34/2017 απόφασης του ΔΣ σε ότι αφορά το ΚΤΕΛ και αποφασίζει την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ μέχρι τέλος του 2021 από την χερσαία ζώνη λιμένα Παροικίας, την απόδοση του χώρου στο λιμάνι έχοντας υπόψη την κατά προτεραιότητα χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την φορτοεκφόρτωση των πλοίων και αναμένει από τους αρμόδιους φορείς τον ορισμό μιας θέσης για το ΚΤΕΛ ώστε να κινείται και να εξυπηρετεί εγγύς και πέριξ του λιμένα αλλά όχι να σταθμεύει εντός του >>

. Παρακαλούμε την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να εξετάσει το σχετικό έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Ο Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζά

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.