PAWS : Ανοικτή επιστολή προς τον δήμαρχο Πάρου

Περιβάλλον

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς (N. 4039/12-Άρθρο 9) «οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς», ενώ «η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από… φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο εφόσον αυτά διαθέτουν υποδομή…».

2021 02 11 PAWS CIRCLE

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τον Νόμο 4235/2014-άρθρο 46, στο οποίο «ορίζεται η υποχρέωση των Δήμων σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων που ζουν στην επικράτειά τους, οι όροι της διαχείρισης αυτών όπως και η δυνατότητά τους να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και φιλόζωους πολίτες της περιοχής τους», ο Δήμος Πάρου υπογράφει κάθε χρόνο Συμφωνητικό Συνεργασίας με τα 2 Φιλοζωικά Σωματεία του νησιού, μεταξύ των οποίων και με τον Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου-PAWS,με αντικείμενο (βλ. Παρ.1 του από 5/8/2020 Συμφωνητικού), την «περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων και γατών προς στείρωση, εμβολιασμό και περίθαλψη μέχρι και της υιοθεσίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των από την σχετική νομοθεσία προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών».

2021 02 11 katafigio

Όπως δε το ίδιο Συμφωνητικό αναφέρει (Παρ.2), «Η περισυλλογή των ζώων γίνεται από εθελοντές των φιλοζωικών σωματείων σε συνεργασία με τους αναδόχους νόμιμους φορείς (Κτηνιάτρους) στους οποίους θα ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος «Διαχείρισης αδέσποτων ζώων» και με τη συνδρομή του Δήμου εντός των ορίων αυτού».

Το Συμφωνητικό για το 2020 τέθηκε σε ισχύ με μεγάλη καθυστέρηση, αφού υπεγράφη στις 5 Αυγούστου 2020 με ημερομηνία λήξης την 31/12/2020!Η δε Σύμβαση με τον Ανάδοχο Κτηνίατρο υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 με το Πρόγραμμα του Δήμου να ξεκινάει πια τον Νοέμβριο του 2020.

Το συνολικό ποσό που ενέκρινε ο Δήμος Πάρου για το 2020 προς τα 2 φιλοζωικά σωματεία μέσω αυτού του Προγράμματος, ανέρχεται σε 20.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ισόποσα κατανεμημένο (ήτοι από 10.000€ ανά σωματείο, με το ΦΠΑ). Η καταβολή του ποσού προς τον Κτηνίατρο θα γίνει απολογιστικά μέσα στο τρέχον έτος.

Επειδή η περίοδος υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος ήταν MONO 2 ΜΗΝΕΣ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020),συμφωνήθηκε με τις υπηρεσίες του Δήμου, το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεκριμένου ποσού, να μεταφερθεί στο 2021, με λήξη την 30/04/21. Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ για το 2021, δεν υπάρχει ακόμα Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των φιλοζωικών σωματείων.

Η 10μηνη αυτή καθυστέρηση του Δήμου στην ενεργοποίηση του Προγράμματος, δημιούργησε σημαντικές οφειλές για κτηνιατρικές υπηρεσίες προς τον αρμόδιο κτηνίατρο, αφού ο Σύλλογος PAWSεξακολουθούσε να περισυλλέγει και περιθάλπει αδέσποτα μέσα σε αυτό το διάστημα. Διότι, οι στειρώσεις, εμβολιασμοί, θεραπείες, ευθανασίες, ηλεκτρονικές σημάνσεις κλπ. δεν μπορούν φυσικά να σταματήσουν.

Κατά συνέπεια, το σύνολο των κτηνιατρικών δαπανών σε αυτό το 10μηνο έφτασε τα 7,500€ (συμπ/νου του ΦΠΑ). Όλες αυτές οι κτηνιατρικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα Αδέσποτων του Δήμου, υπάρχουν καταχωρημένες στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Συλλόγου PAWS και του Κτηνιάτρου, έχουν ελεγχθεί και είναι διαθέσιμες.

2021 02 11 paws3

Ο Σύλλογος PAWS, με την από 23/12/2020 επιστολή του προς τον Δήμο Πάρου, ζήτησε  έκτακτη οικονομική βοήθεια (χορηγία) ύψους 7,500€, προκειμένου να εξοφληθούν οι οφειλόμενες κτηνιατρικές δαπάνες.

Είναι γνωστή η 20ετής σημαντική προσφορά του Συλλόγου PAWS προς τον Δήμο Πάρου και όλο το νησί με την συνεχή φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. Ο Σύλλογός μας, ως μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποτελείται από εθελοντές, έχει υποκαταστήσει εδώ και χρόνια τις υπηρεσίες του Δήμου στην διαχείριση των αδέσποτων. Ελάχιστοι εθελοντές καταβάλλουν τεράστια καθημερινή προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν με αδέσποτα ζώα στους δρόμους. Διότι ο Δήμος δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα το θέμα των αδέσποτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο Νόμος.

Η απουσία του Δήμου από την ουσιαστική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση του χρόνιου αυτού προβλήματος, συντελεί στην συνεχή αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων και την περαιτέρω επιβάρυνση των εθελοντών. Αντί της ενεργούς συμμετοχής και θετικής ανταπόκρισης της Δημοτικής Αρχής στα σοβαρά θέματα που προκύπτουν, αυτή, με προσκόμματα και δικαιολογίες, αποστασιοποιείται, αφού δεν φαίνεται να αναλαμβάνει ακόμα και τα από τον Νόμο καθήκοντα που της αναλογούν.

Πρόσφατα, ο Σύλλογός μας κατασκεύασε και λειτουργεί (με ιδιωτικές χορηγίες) το μοναδικό νόμιμο και αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Πάρο, όπου φιλοξενούνται γύρω στα 50-60 ζώα! Τη στιγμή που, το νέο Δημοτικό καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων, φιλοξενεί γύρω στα 70 ζώα (βλ. δήλωση του Δημάρχου κου Κ. Μπακογιάννη 15/09/20). Παράλληλα, εθελοντές μας σιτίζουν καθημερινά 400 αδέσποτα γατιά σε όλο το νησί, ενώ το 2020, παρόλες τις δυσκολίες λόγω Covid-19, στειρώσαμε 200 περίπου ζώα, εμβολιάσαμε 250 και βρήκαμε υιοθεσίες σε 120 περίπου σκυλιά και γατιά.  Με τέτοια σημαντική δράση που έχει αναπτύξει o PAWSστην Πάρο τα τελευταία χρόνια, είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες υποχρεώσεις του χωρίς την στήριξη του Δήμου και της Πολιτείας.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τον Δήμο να δημιουργήσει την από τον Νόμο απαιτούμενη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς, η οποία, πέρα από την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας, τον περιορισμό του φαινομένου εγκατάλειψης ζώων, τη δημιουργία σημαντικού εποπτικού εργαλείου για τις αρμόδιες αρχές κλπ., βοηθάει και στην εξασφάλιση κρατικών πόρων για την διαχείριση των αδέσποτων. Καθώς επίσης και την δημιουργία χώρου Υγειονομικής Ταφής Ζώων ο οποίος κρίνεται απαραίτητος και ακόμα δεν υπάρχει!

2021 02 11 paws4a

Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δύσκολο αυτό έργο που επιτελούμε, από αγάπη και σεβασμό στα ζώα και μόνο, κάνουμε έκκληση για:

α) οικονομική στήριξη από τον Δήμο προς εξόφληση της πιο πάνω οφειλής προς τον Κτηνίατρο (η οποία δεν δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα του Συλλόγου μας, αλλά λόγω της καθυστέρησης του Προγράμματος Αδέσποτων από τον Δήμο) και

β) την ενεργό συμμετοχή του Δήμου στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων με τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας με τις απαραίτητες αρμοδιότητες.

Τελειώνοντας, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε την πικρία μας προς τον Δήμο Πάρου, ο οποίος με την διαχρονική του στάση και τακτική, δεν δείχνει να τιμά ούτε να υπολογίζει τόσο τους δεκάδες εθελοντές, όσο και τους εκατοντάδες Έλληνες και ξένους χορηγούς, ιδιώτες και θεσμικούς, οι οποίοι με την τεράστια προσφορά και εμπιστοσύνη τους, μας βοήθησαν να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρότυπο καταφύγιο-στολίδι που φτιάξαμε στην Πάρο. Αλλά, ούτε και τους δωρητές, υποστηρικτές μας και δημότες της Πάρου που με ενθουσιασμό στηρίζουν τις προσπάθειές μας και χωρίς την βοήθεια των οποίων, δεν θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε μέσω της φιλοζωίας, στον πολιτισμό του νησιού και του τόπου μας.

Κλείνοντας, παρακαλούμε θερμά τον Δήμο Πάρου να εγκρίνει την αιτούμενη χορηγία των 7,500€, ποσό που δεν αφορά στους σκοπούς του Σωματείου μας, αλλά προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ισόποσης οφειλής προς τον Κτηνίατρο, για κτηνιατρικές υπηρεσίες στα αδέσποτα του Δήμου Πάρου.

Με εκτίμηση,

Ρ.Ελευθεριάδου

Πρόεδρος Συλλόγου PAWS

Κοινoποίηση: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων κ. Σπ. Λιβανό, Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων, υπόψη Προϊσταμένης κας Φ. Μεχτάρη, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας,  Έπαρχο Π.Ε. Πάρου κ. Κ. Μπιζά, Επικεφαλής «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Κ. Ροκονίδα, Πρόεδρο κ. Π. Πετρόπουλο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, κ. Γ. Μποζίκη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Φιλοζωϊκής Ομοσπονδίας, κ. Ειρ. Μολφέση, Προϊστάμενο Κτηνιατρικής Δ/νσης Πάρου, Κτηνίατρο κ. Ν. Τσιγώνια, Εποπτεύοντα του Καταφυγίου PAWS, Κτηνίατρο κ. Α. Λάμπρου, Μ.Μ.Ε.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.