ΠΑΡΟΣ: Ξαναδιαβάζοντας το Σ.Β.Α.Κ.

Περιβάλλον

Οι κυρίες Κυριαζάνου - Κανακάρη Φεβρωνία και Τσαντάνη - Λιανοπούλου Τάρσα, έστειλαν επιστολή σχετικά με το ΣΒΑΚ Παροικιάς, στον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης δήμου Πάρου, Κ. Ροκονίδα, στον έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά και στον Μητροπολίτη Παροναξίας, Καλλίνικο.

Η επιστολή -που θα δημοσιευτεί σε δύο μέρη- έχει ως εξής:

«Ημίμετρα, ημίμετρα, - μισές πράξεις, μισές σκέψεις […] στο κάτω-κάτω ας νοιαστεί ο ίδιος ο λαός τα δικά του μια και είναι ο άμεσος ενδιαφερόμενος».[1]

Γ. Ρίτσος

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Δεύτερης Τεχνικής Έκθεσης του ΣΒΑΚ Παροικιάς: «είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο είναι ευρέως αποδεκτό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών».[2] Οι πολίτες της Πάρου και κάτοικοι της Παροικιάς έχουν διατυπώσει μέσω της συγκέντρωσης ενός πολύ σημαντικού αριθμού υπογραφών καθώς και μέσω της σύνταξης κειμένων/άρθρων την έντονη ανησυχία τους για τις δυσμενείς επιπτώσεις, που θα έχει στην ιστορική, φυσική και πολιτισμική εικόνα της πρωτεύουσας του νησιού η υλοποίηση δύο βασικών πυλώνων του σχεδίου του ΣΒΑΚ (Διαμόρφωση Νέου Σταθμού ΚΤΕΛ και Διαμόρφωση Κόμβου στην πρώην Διασταύρωση Γκίκα). Επίσης, να σημειωθεί ότι είχε ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή μέσω των εκπροσώπων της Επιτροπής Κατοίκων της Περιοχής της Παροικιάς η οργάνωση μιας ανοιχτής, δημόσιας, διαλογικής και εποικοδομητικής συζήτησης, καθώς στη διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 27/05/2021, οι πολίτες δεν είχαν ουσιαστικά κανένα δικαίωμα λόγου. Αυτή η ζητούμενη ανοιχτή και δημόσια συζήτηση δε διεξήχθη ποτέ τελικά.

Επιπλέον, πριν από λίγες μέρες (07/12/2021), υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Παροικιάς η «αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης γης από το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής προς το Δήμο Πάρου για την κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου». Η λεγόμενη «παραχώρηση χρήσης γης» ή η «παραχώρηση 580 τ.μ. περίπου [περίπου;] από την έκταση ιδιοκτησίας της Μητρόπολης», δεν αναλύεται περαιτέρω στη Δεύτερη Τεχνική Έκθεση του ΣΒΑΚ, ενώ παραλείπεται κι ο ακριβής προσδιορισμός της.[3] Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για το πευκόφυτο, προστατευόμενο και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλσύλλιο, που αποτελεί ανεκτίμητο χώρο πρασίνου και μοναδικό πνεύμονα οξυγόνου στην περιοχή, που γειτνιάζει με τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία (Εκατονταπυλιανή, Αρχαιολογικό Μουσείο) αλλά και με τα σχολεία της Παροικιάς.

Με γνώμονα την πρωταρχική στοχοθεσία του ίδιου του ΣΒΑΚ, δηλαδή: «Παροικιά: ελκυστική για τον επισκέπτη – φιλική για τον πεζό» και «προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στο όχημα», υποβάλλονται εδώ τα ακόλουθα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς.

Η ανάλυση των ενδεχόμενων σεναρίων για τη λύση του υπαρκτού κυκλοφοριακού προβλήματος της Παροικιάς (κυρίως κατά τη θερινή, τουριστική σεζόν) φαίνεται να βασίζεται στις «μεθοδολογίες του Highway Capacity Manual», από εδώ και στο εξής, HCM.[4] Το HCM είναι μια μέθοδος ανάλυσης κυκλοφοριακών προβλημάτων, της οποίας τόσο η εγκυρότητα όσο και η αποτελεσματικότητα εξαρτώνται από τον τρόπο εφαρμογής  και από τις παραδοχές που έχουν γίνει. Επειδή δε γίνεται καμία αναφορά στα παραπάνω στην Τεχνική Έκθεση, απευθύνουμε δύο ερωτήματα στους υπευθύνους και αναμένουμε την επιστημονική τους τεκμηρίωση:

To HCM θεωρεί δεδομένη την 100% ασφαλή οδήγηση και την απόλυτη εφαρμογή και συμμόρφωση με τον ΚΟΚ; Αν ναι, πώς ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη στην περίπτωση της Παροικιάς, όπου παρατηρούνται καθημερινά κατάφωρες παραβιάσεις του ΚΟΚ; Το HCM θεωρεί πως η λειτουργία ενός κόμβου/ενός τμήματος του οδικού δικτύου δεν θα επηρεάζεται από τη λειτουργία όμορων κόμβων/όμορων τμημάτων του οδικού δικτύου. Ωστόσο, οι τρεις κόμβοι που προτείνεται να αντικαταστήσουν την παλιά γωνία Γκίκα είναι τόσο κοντά ο ένας στον άλλο (χιλιομετρική απόσταση), ώστε η κίνηση – συμφόρηση στον έναν να επηρεάζει άμεσα την κίνηση - συμφόρηση στον άλλο.[5]

Συμπέρασμα: Πως μπορούμε, επομένως, να εμπιστευτούμε ένα μοντέλο ανάλυσης που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να βασίζεται σε παραδοχές οι οποίες ούτε δύνανται να εφαρμοστούν βάσει δεδομένων, ούτε επεξηγούνται και ούτε τεκμηριώνονται επαρκώς;

Εκτός από αυτό, η Έκθεση δε φαίνεται τεχνικά τεκμηριωμένη, ώστε να εμπνέει σιγουριά στους πολίτες σχετικά με τις ριζοσπαστικές παρεμβάσεις στο φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που προτείνει. Με απλά λόγια, φαίνεται να απουσιάζουν στοιχειώδεις τεχνικές πληροφορίες, π.χ. η περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε, η διαφάνεια στην επιλογή και τον καθορισμό των παραμέτρων και παραδοχών που εφαρμόζονται από το πρόγραμμα, σχέδια με πλήρη απεικόνιση γωνίας στροφής βαρέων οχημάτων (φορτηγά, νταλίκες κτλ.). Αντ’ αυτού, η έκθεση παραθέτει μονάχα στο τέλος της (πίνακας 14) ατεκμηρίωτους αριθμούς, που υποτίθεται πως αποδεικνύουν μαθηματικά τη βελτίωση της κίνησης…

Όπως είναι γνωστό, όλα τα μαθηματικά μοντέλα και οι προσομοιώσεις εξαρτώνται από την εγκυρότητα των παραδοχών (αξιωμάτων) και των δεδομένων, που όμως δεν αναφέρονται με σαφήνεια σε κανένα σημείο της Τεχνικής Έκθεσης, πλην μιας αόριστης υποσημείωσης για «μεθοδολογίες του Highway Capacity Manual».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Πρώτη Τεχνική Έκθεση «σε όλες τις εναλλακτικές ρυθμίσεις που ελέγχονται», θεωρείται (ανάμεσα σε άλλα) ότι το ΚΤΕΛ μεταφέρεται στο Πάρκο Ηρώων - Εκατονταπυλιανής έμπροσθεν του Κέντρου Υγείας,[6]σχέδιο όμως που έχει απορριφθεί στο σύνολό του από τους μόνιμους κατοίκους της Παροικιάς μέσω της συγκέντρωσης υπογραφών με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής, αλλά και συλλογικών φορέων. Να σημειωθεί δε ότι ο νόμος το απαγορεύει. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην υποβάθμιση της περιοχής μέσω της δημιουργίας Σταθμού ΚΤΕΛ, που θα επέφερε την ολική καταστροφή του Πάρκου, ενός από τους ελάχιστους ανοιχτούς και ελεύθερους χώρους (μαζί με το αλσύλλιο) για τον πεζό στην Παροικιά.[7]

Συμπέρασμα: με βάση τα νέα δεδομένα που απορρίπτουν εμφατικά και ακυρώνουν νομικά τη μεταφορά του Σταθμού των ΚΤΕΛ στο Πάρκο απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός και η αναθεώρηση όλης της μελέτης. Η δε μεθοδολογία θα πρέπει να στοιχειωθεί επιστημονικά καλύτερα και πιο πειστικά, πριν παρθούν μη αναστρέψιμες αποφάσεις που θα αλλάξουν ριζοσπαστικά το φυσικό τοπίο και το οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Δεύτερης Τεχνικής Έκθεσης ως αναφέρεται «η διαμόρφωση του Κόμβου Γκίκα οδηγεί άμεσα σε σημαντική μείωση της μέσης καθυστέρησης ανά όχημα στο δίκτυο, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση […] και φαίνεται να είναι ανθεκτική στις μεταβολές της κυκλοφοριακής ζήτησης μελλοντικά».[8] Σε αυτό το σημείο ανακύπτουν κατά τη γνώμη μας πολλά ερωτήματα. Παραθέτουμε μερικά:

α.) Πώς επιτυγχάνεται η βιώσιμη κινητικότητα που οφείλει να είναι σύμφωνα με το ίδιο το ΣΒΑΚ «ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της πόλης», και πώς ακριβώς δίνεται από τη μελέτη προτεραιότητα στον πεζό, όταν το σχέδιο της μελέτης προβλέπει καταστροφή του Πάρκου και αποψίλωση του αλσυλλίου;

β.) Πώς συμβάλλει ο νέος κόμβος στη «βελτίωση της ποιότητας ζωής εν γένει» των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων του νησιού, όταν προβλέπει την υποχρεωτική αποψίλωση σημαντικού αριθμού πεύκων και την καταστροφή του μοναδικού πράσινου πνεύμονα στην περιοχή;[9]

γ.) Η αντιφατικότητα του σχεδίου. Με ποιον τρόπο ακριβώς η γρηγορότερη διέλευση οχημάτων από τις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Παροικιάς (Νικολάου Στέλλα και Περιφερειακός) εξασφαλίζει τους βασικούς στόχους του ΣΒΑΚ, που είναι όπως αναφέρει η Έκθεση: «η απόλαυση, η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση του μετακινούμενου σε όσα αντιλαμβάνεται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους […]»;[10]

δ.) Αν τελικά το μοντέλο δε φανεί ανθεκτικό στις μεταβολές της κυκλοφοριακής κίνησης μελλοντικά, δεσμεύεται η Δημοτική Αρχή (η κάθε Δημοτική Αρχή) να επαναφέρει το φυσικό τοπίο στην αρχική του κατάσταση; Δεν είναι η παρέμβαση με την αποψίλωση, δυστυχώς, μη αναστρέψιμη;

(Συνεχίζεται…)

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.