Εβδομάδα κυκλικής οικονομίας σε Πάρο και Αντίπαρο

Περιβάλλον

Η ερχόμενη εβδομάδα (21-27 Νοεμβρίου) θα είναι αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία για την Πάρο και την Αντίπαρο.

Οι δήμοι των νησιών σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) συνδιοργανώνουν μία σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με την δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων με κυκλικό τρόπο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία!
Η εβδομάδα δράσεων εντάσσεται στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδας για τη Μείωση Αποβλήτων» και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία, δράσεις με τοπικούς φορείς και εργαστήρια ραφής επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τους δήμους τις προσεχείς ημέρες.
Η εβδομάδα κυκλικής οικονομίας αποτελεί μια πρώτη φάση δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων και επισκεπτών, που αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημαντικότητας της κυκλικής οικονομίας για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Τέτοιες δράσεις αποτελούν βασικό πυλώνα των σχεδίων κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία εκπονούνται την περίοδο αυτή για τα δύο νησιά, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο έργο «LIFE-IP Circular Greece», ως πιλοτικές περιοχές εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την κυκλική οικονομία.
Φυσικά, περισσότερες δράσεις αναμένεται να υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, ενός έτους «έκπληξη» για την κυκλική οικονομία στην Πάρο και την Αντίπαρο, ώστε να εμπνεύσει όλες τις Κυκλάδες.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων ξεκίνησε το 2009 ως δράση του έργου «LIFE+» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία προήλθε από δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την πρόληψη των αποβλήτων.
Με σύνθημα «Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας!», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου στο περιβάλλον που έχει η παραγωγή και κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και στη συνέχεια της απομάκρυνσής τους ως απόβλητα.
Την περίοδο 2000-2015 η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκε -και αναμένεται να αυξηθεί κατά 63% έως το 2030- καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, μετά τα τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα, στον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

kykliki oikonomia ellada


Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece
«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»

Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας με προϋπολογισμό 15.934.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (60%) και το Πράσινο Ταμείο, συντονίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 εταίρους, μεταξύ των οποίων και οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου.
Με συνολική διάρκεια 8 έτη και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως τον Οκτώβριο 2027, το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την κυκλική οικονομία.
Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγές συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα.
Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις σε 3 μεγάλους αστικούς δήμους (Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, στην Ναυπακτία, ενώ σημαντικά έργα σχεδιάζονται και σε 5 νησιά του Αιγαίου (Πάρος, Αντίπαρος, Τήνος, Σαντορίνη και Αλόννησος) που παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα με αυξημένες ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις περιλαμβάνουν:
1.
Κατασκευή και λειτουργία τριών ολοκληρωμένων πράσινων σημείων στους 3 αστικούς δήμους, τα οποία θα εξυπηρετούν στην χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και την εκ νέου προώθηση των αντικειμένων (όπως έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ρούχα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.) για επαναχρησιμοποίηση ή την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίησή τους.
2. Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύου συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στον δήμο Αθηναίων.
3. Εφαρμογή του οικονομικού εργαλείου ΠΟΠ «Πληρώνω όσο Πετάω» στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
4. Εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από την αγροτική παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.
5. Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής.
6. Ανάπτυξη εθνικών δεικτών και δημιουργία παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία με το οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των πολιτικών στην Ελλάδα που σχετίζονται με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
7. Ανάπτυξη προτύπων για δευτερογενή υλικά για την υποστήριξη εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας.
8. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (αποθετήριο) για την κυκλική οικονομία.
9. Ανάπτυξη και λειτουργία πέντε συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζοντας την ιεράρχηση αποβλήτων και τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας (πέντε σε νησιά: Τήνο, Αλόννησο, Θήρα, Πάρο και Αντίπαρο και ένα σε ορεινό δήμο: Ναυπακτία).

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων του έργου θα πραγματοποιηθούν δράσεις επιμόρφωσης των ενδιαφερομένων μερών, καθώς επίσης συστηματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τη σύνδεσή της με τον τομέα αποβλήτων. Σκοπός είναι τα αποτελέσματα του έργου να εφαρμοστούν και να αναπαραχθούν σε άλλες περιοχές, με στόχο την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε πλήρη κλίμακα στη χώρα.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθεί το έργο κατά τον σχεδιασμό των πιλοτικών δράσεων θα εξασφαλιστεί με την κινητοποίηση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες προβλέπονται για υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

kykliki oikonomia2

Το έργο «LIFE-IP CEI-GR» σε Πάρο και Αντίπαρο

Λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη διαχείριση των αποβλήτων στα νησιά καθώς επίσης και την έντονη τουριστική δραστηριότητά τους, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις χωριστής διαλογής, αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων τα οποία παράγονται σε σημαντικές ποσότητες και σε υψηλή συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, προκαλώντας ασφυκτική συμφόρηση στις υποδομές των δήμων. Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι στοχευμένες και συμμετοχικές δράσεις ενημέρωσης για την ανάγκη μείωση των αποβλήτων αλλά και δημιουργικής αξιοποίησης των προϊόντων που εν δυνάμει παράγονται από αυτά μέσω των δράσεων κυκλικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, τα έργα και οι δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στην Πάρο και Αντίπαρο αναμένεται να επικεντρωθούν στη συλλογή και διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, όρος που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε απόβλητα όπως τα στρώματα, τα είδη επίπλωσης, οι ηλεκτρικές συσκευές, η επεξεργασμένη ξυλεία, τα μεγάλου μεγέθους πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα.
Επιπλέον πεδίο δράσης θα αποτελέσουν τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, ιδίως τα κλινοσκεπάσματα, τα οποία παράγονται σε μεγάλες ποσότητες κατά το πέρας την τουριστικής περιόδου. Έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες αναμένεται να ενισχύσουν την αποδοτικότερη επικοινωνία με τους πολίτες και τους παραγωγούς αποβλήτων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δράσεων.
Παράλληλα, θα σχεδιαστούν συστήματα συλλογής πόρτα-πόρτα των αποβλήτων σε οικισμούς των νησιώνμε περιορισμένη προσβασιμότητα, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην αποσυμφόρηση των κάδων από τα παραγόμενα απόβλητα του τουριστικού τομέα. Για την εν λόγω δράση θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων ώστε να μειωθεί η όποια όχληση σε κατοίκους και επισκέπτες αλλά διατηρώντας την καθαριότητα και υγιεινή των οικισμών.
Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων από τις επιχειρήσεις εστίασης, τον κλάδο φιλοξενίας και τα νοικοκυριά παράλληλα με άλλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις προτεινόμενες λύσεις.

Τι λένε οι φορείς...

Μάρκος Κωβαίος (Δήμαρχος Πάρου):
«Στον δήμο Πάρου συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειες μας προκειμένου να μετατρέψουμε το νησί μας σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό προορισμό, τον οποίο θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, βελτιώνοντας τα συστήματα συλλογής, διαλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Στην ίδια κατεύθυνση, έχουμε αναπτύξει μια πολυεπίπεδη στρατηγική προκειμένου να μπορέσουμε αφενός να μειώσουμε τα απορρίμματα και αφετέρου να προωθήσουμε την αξία της ανακύκλωσης. Με τη συμμετοχή μας στο έργο LIFE-IP, στοχεύουμε να διατηρούμε τον δήμο μας πρωτοπόρο στη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών».

Αναστάσιος Φαρούπος (Δήμαρχος Αντιπάρου):
«Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που το νησί μας έχει επιλεγεί μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα LIFE-IP Greece. Ο δήμος Αντιπάρου παρόλη την εγγύτητά της με την Πάρο αποτελεί αυτόνομη οντότητα. Σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων έχουν γίνει πολλές ενέργειες. Από το 2019 με την υποστήριξη της ΕΕΑΑ έχει υλοποιηθεί πρόγραμμα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Να σημειώσουμε ότι, πέραν της τυπικής ανακύκλωσης συσκευασιών, πραγματοποιείται χωριστή συλλογή φιαλών PET, χαρτιού, χαρτονιού και συσκευασίες από αλουμίνιο. Ο δήμος Αντιπάρου στηρίζοντας δράσεις καινοτομίας έχει ήδη προχωρήσει στην ψηφιακή εποχή με την πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω της οποίας προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες διαφάνειας, προβολής και συμμετοχικότητας, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του πολίτη και επισκέπτη του νησιού, σε όλα τα θέματα άμεσης χρησιμότητας συμπεριλαμβανομένου δράσεων που αφορούν την ανακύκλωση που λαμβάνει χώρα στο νησί».

Νίκος Χιωτάκης (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΑΝ):
«Καταρχάς να συγχαρώ τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου για τη συμμετοχή τους στην εβδομάδα για τη μείωση αποβλήτων, με δράσεις που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Η φετινή εβδομάδα για τη μείωση αποβλήτων, ασχολείται με την μείωση κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων, δηλαδή ρούχα, κλινοσκεπάσματα, παπούτσια κλπ. Είναι καιρός να μειώσουμε την παραγωγή, ακολουθώντας δύο τρόπους. Είτε με την μεταποίηση και επαναχρησιμοποίηση (ιδιαίτερα των ρούχων και των παπουτσιών), είτε με τη μέθοδο της ανακύκλωσης (όπως γίνεται με τα στρώματα. Βασικός στόχος είναι να ενημερωθούν οι πολίτες ότι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και οι πηγές πρώτων υλών δεν είναι ανεξάντλητες, άρα να περιορίσουμε τη χρήση και να ανακυκλώνουμε ότι μπορούμε να πάρουμε, ώστε να περάσουμε από το μοντέλο της οριζόντιας στην κυκλική οικονομία. Για τα νησιά, όπου έχουν περιοδικό πληθυσμό, έχει ιδιαίτερη σημασία οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και έτοιμοι και ν’ αντιμετωπίσουν τα επιπλέον απορρίμματα των επισκεπτών. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει όλο το χρόνο να ενεργοποιηθούν οι αρχές της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Τέλος, επειδή η καθαριότητα είναι δείγμα πολιτισμού, θεωρώ οι κάτοικοι των νησιών είναι σε θέση -με την βοήθεια των δήμων και των μέσων ενημέρωσης- να δείξουν μεγαλύτερο βαθμό ευαισθητοποίησης και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από άλλες περιοχές της χώρας».

Κώστας Κομνηνός (Γεν. Διευθυντής ΔΑΦΝΗ):
«Υιοθετώντας ολοκληρωμένες και «κυκλικές» λύσεις στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, τα νησιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δομικά προβλήματα της νησιωτικότητας ενώ παράλληλα να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για τους κατοίκους και επισκέπτες. Έτσι τα νησιά μπορούν να μετατραπούν σε  ζωντανά εργαστήρια και να παράξουν σημαντική γνώση διευρύνοντας τις συνέργειες μεταξύ μεταφορών, ενέργειας και διαχείρισης υδατικών πόρων και αποβλήτων, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την κυκλικότητα της νησιωτικής οικονομίας. Η γνώση αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές - πόλεις και κοινότητες, αγροτικές και ορεινές περιοχές. Τα νησιά μας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν φάροι βιώσιμης ανάπτυξης».

kykliki oikonomia afisa

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.