ΕΠΑΨΥ / Γονεϊκή εμπλοκή στη μελέτη των παιδιών (Β’ μέρος)

Υγεία

Για τους μικρούς μαθητές οι γονείς οφείλουν να δημιουργήσουν το πλαίσιο εργασίας των μαθητών.

Αρχικά, πριν ξεκινήσει η καθημερινή μελέτη χρειάζεται να εξασφαλίσουν ένα ήσυχο μέρος, όπου δεν θα υπάρχουν πολλά ερεθίσματα για ένα παιδί ώστε να μην αποσπάται εύκολα η προσοχή του και να βοηθήσουν στην οργάνωση της γραφικής ύλης (μολύβια, γόμα, τετράδια).

Είναι σημαντικό να καθορίσουν συγκεκριμένες ώρες για την εργασία στο σπίτι, το οποίο μπορούν να ενισχύσουν είτε με τη χρήση οπτικών διαγραμμάτων, είτε με τη χρήση του χρονόμετρου, καθορίζοντας τη διάρκεια της μελέτης. Κατά τη διάρκεια της μελέτης χρειάζεται να υπάρχουν διαλείμματα (5-10 λεπτά), ιδιαίτερα για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, τα οποία θα είναι σύντομα ώστε να μπορούν να επιστρέψουν εύκολα στην εργασία τους. Τα παιδιά χρειάζεται να μπορούν να οργανώσουν και να ιεραρχήσουν τις εργασίες τους επιλέγοντας τη σειρά με την οποία θα τις ολοκληρώσουν, οι γονείς οφείλουν να σεβαστούν την επιθυμία των παιδιών, ενισχύοντας έτσι την αυτονομία τους. Όλα τα παραπάνω χρειάζεται να ενσωματωθούν στις ανάγκες της κάθε οικογένειας έτσι ώστε οι γονείς να είναι διαθέσιμοι για βοήθεια όταν αυτή ζητείται, επιτρέποντας έτσι στο παιδί να εξελιχθεί αλλά και να βιώσει την επιτυχία της ολοκλήρωσης μιας εργασίας.

Οι γονείς παρέχουν μια γενικότερη εποπτεία κατά τη διαδικασία της μελέτης και παρατηρούν έτσι τα δυνατά σημεία ή και τις δυσκολίες των παιδιών κατά την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Είναι σημαντικό τα παιδιά να ενθαρρύνονται να εργάζονται μόνα τους, ζητώντας βοήθεια μόνο όταν την χρειάζονται. Ο ρόλος των γονέων χρειάζεται να είναι υποστηρικτικός, καθώς τα παιδιά από μικρή ηλικία χρειάζεται να νιώθουν δική τους την ευθύνη για την εργασία του σχολείου.

Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης οι γονείς ανταποκρίνονται στη προσπάθεια των παιδιών, ενισχύουν και επιβραβεύουν την προσπάθειά τους και την ολοκλήρωση των εργασιών, αναγνωρίζουν και προσφέρουν συναισθηματική αναγνώριση στις ικανότητες των παιδιών. Μπορούν να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν παραλείψεις. Οι γονείς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα κίνητρα των παιδιών, δίνοντας ανατροφοδότηση σχετικά με την επίδοσή τους, επαινώντας την προσπάθειά τους, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις δυσκολίες τους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης ώστε να διερευνηθεί τι είναι αυτό που δυσκόλεψε ένα παιδί αλλά κυρίως με ποιο τρόπο μπορεί να βελτιωθεί, μεταφέροντας έτσι το μήνυμα πως τα λάθη είναι αποδεκτά και μπορούν να συζητηθούν ελεύθερα.

Για τους μεγαλύτερους μαθητές, μέσω της αποτελεσματικής γονεϊκής εμπλοκής στην καθημερινή μελέτη, οι γονείς μπορούν να μάθουν στα παιδιά στρατηγικές μελέτης καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες που επιτρέπουν στο παιδί να αξιολογεί το ίδιο τις γνώσεις του και να παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Έτσι, οι γονείς συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, πραγματοποιούν μοντελοποίηση ή επίδειξη κατάλληλων μαθησιακών διαδικασιών και στρατηγικών. Συζητούν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τις έννοιες, ελέγχουν το βαθμό κατανόησης και όχι την ίδια την άσκηση.

Για παράδειγμα, μπορούν να διαβάσουν μια άσκηση και να σκεφτούν τον τρόπο επίλυσης δυνατά, λειτουργώντας ως πρότυπο για τα παιδιά ώστε να υιοθετήσουν ένα αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Ακόμα, μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να φτιάξουν ένα τεστ σε ένα μάθημα και να γίνουν οι ίδιοι «δάσκαλοι», αποκτώντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο και εμπλοκή στη γνώση. Οι γονείς συμμετέχουν σε μεταγνωστικές διεργασίες βοηθώντας τον μαθητή να εξασκηθεί σε τρόπους που ευνοούν την σχολική του επιτυχία. Υποστηρίζουν δεξιότητες/στρατηγικές προσωπικής ευθύνης του μαθητή για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εργασίας. Ενθαρρύνουν τον μαθητή να παρατηρεί τον εαυτό του, να εστιάζει την προσοχή του, να ρυθμίζει τις συναισθηματικές αντιδράσεις στη μελέτη, μέσω της εκτίμησης των χρονικών απαιτήσεων και των συναισθημάτων του (ικανοποίηση, χαρά, θυμό, απογοήτευση).

Οι γονείς χρειάζεται να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς για την εξέλιξη και την εικόνα των παιδιών στο σχολείο αλλά και να ακολουθούν τις προτάσεις του σχολείου που σχετίζονται με την καθημερινή μελέτη. Ειδικότερα, μέσω της επικοινωνίας εκπαιδευτικού-γονέα μπορούν να δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η εργασία των μαθητών στο σπίτι υποστηρίζει τους στόχους στους επιμέρους γνωστικούς τομείς.

Συμπερασματικά, οι γονείς μέσω της συμμετοχής τους στην καθημερινή μελέτη των παιδιών τους βοηθούν στη σχολική τους επιτυχία αλλά από την άλλη, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πιο κοντινή σχέση με το παιδί τους και να αλληλεπιδράσουν μαζί του με ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, το κίνητρο των παιδιών για μάθηση παραμένει υψηλό και η σχολική εργασία αποτελεί μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να αντλήσουν ικανοποίηση.

Πατσιούρα Ευτυχία

Ειδική Παιδαγωγός

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.